Objave v najuglednejših publikacijah

objave v najuglednejših publikacijah

V SICRIS-u vsako nedeljo objavimo seznam najuglednejših znanstvenih del raziskovalcev, ki so bila katalogizirana v minulem tednu in objavljena v tekočem in preteklem letu.

Po kliku na povezavo »Objave v najuglednejših publikacijah« se odpre seznam bibliografskih enot:

izpis najuglednejših znanstvenih del

V seznam se uvrstijo tista znanstvena dela, ki v skladu s pravilnikom ARRS predstavljajo izjemne dosežke (A”):

  • patent (evropski, ameriški ali japonski) in nova sorta,
  • objava monografije z več kot 100 stranmi, izdane pri založbi s seznama agencije (BIBLIO-C),
  • članek v prvi ali drugi reviji v JCR iz kategorij SCIE,
  • ­članek v reviji, ki ima faktor vpliva v JCR večji od 8,
  • članek v reviji, ki ima faktor vpliva v JCR (iz kategorij SCIE) 3-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij (približno zgornjih 5 %) (ne upoštevajo se članki v revijah z IF, manjšim od 3),
  • ­članek v reviji, ki ima faktor vpliva v JCR (iz kategorij SSCI) 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij (približno zgornjih 10 %),
  • ­članek v zgornji četrtini revij v SNIP iz kategorij Scopus (h),
  • ­članek v zgornji četrtini revij v SNIP iz kategorij Scopus (d).

Kot faktor vpliva se v zbirkah SCIE in SSCI uporablja JCR (Journal of Citation Reports), v zbirki Scopus pa SNIP (Source Normalized Impact per Paper). Scopus (d) predstavlja družboslovne kategorije v bazi SNIP, Scopus (h) pa humanistične.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>