S COBISS-om v prihodnost

 
Šolske knjižnice na poti v sistem COBISS

Z vključitvijo in sodelovanjem v sistemu COBISS stopajo šolske knjižnice v prihodnost. Sistem COBISS omogoča tako šolajoči mladini kot njihovim staršem dostop do enotnega informacijskega sistema slovenskih knjižnic, kar jim lajša sodelovanje ter zagotavlja transparentnost pri iskanju literature in informacij na vseh nivojih izobraževanja. Pridobijo vsi, šolajoča mladina, njihovi starši in šolski knjižničarji. Slednji z izobraževanjem in izgradnjo kataloga v sistemu COBISS prispevajo k boljši informacijski pismenosti celotne družbe. Učenci pa se skozi dejansko uporabo sistema COBISS postopoma seznanjajo z enim od ključnih nacionalnih informacijskih virov in orodij, ki ga bodo uporabljali pri nadaljnjem izobraževanju ter bodočem študijskem in raziskovalnem delu.

Sodelovanje v sistemu COBISS šolskim knjižnicam prinaša naslednje:

 • možnost prevzemanja bibliografskih zapisov iz vzajemne baze podatkov COBIB.SI v lokalno bazo podatkov knjižnice,
 • avtomatizacijo lokalnih funkcij knjižnice (nabava, serijske publikacije, zaloga, izposoja, medknjižnična izposoja),
 • skladnost z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
 • visoko odzivno in stabilno strežniško infrastrukturo ter storitve vzdrževanja operativnosti aplikacij,
 • pomoč in svetovanje po e-pošti, telefonu ali referenčnem servisu vsak delovni dan od 7.30 do 20.00 ter v soboto od 7.30 do 13.00,
 • zastopanost knjižnice v omrežni spletni aplikaciji COBISS+,
 • sodelovanje in uporaba spletne aplikacije Najbolj brane knjige, ki omogoča izdelavo seznamov najpogosteje izposojenega gradiva v določenem obdobju (na osnovi podatkov o izposoji v tistih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo),
 • možnost aktivnega sodelovanja v sistemu vzajemne katalogizacije,
 • sodelovanje in uporaba spletnega portala Biblos, ki uporabnikom in članom sistema COBISS omogoča izposojo elektronskih knjig iz elektronske knjižnice Biblos,
 • sodelovanje in uporaba spletne aplikacije Knjižnično nadomestilo, ki omogoča izdelavo seznamov – statistik izposoj knjižničnega gradiva po avtorjih, ki so kandidati za denarno knjižnično nadomestilo na podlagi števila izposoj njihovih del v knjižnicah (v skladu s kriteriji, ki jih določi pristojni državni organ).

Uporabnikom šolske knjižnice, ki je vključena v sistem COBISS, je tako že na samem začetku njihovega izobraževanja dana možnost:

 • pregleda lokalne baze podatkov domače knjižnice ter dostop do podatka, ali je izbrana knjiga prosta,
 • rezervacije knjig in drugih vrst gradiva v domači šolski knjižnici in informacije o razpoložljivosti iskanega gradiva v ostalih knjižnicah, vključenih v sistem COBISS,
 • dostopa in pregledovanja lokalnih baz podatkov katere koli knjižnice, ki je del sistema COBISS,
 • uporabo mobilne aplikacije mCOBISS in uporabo servisa Moja knjižnica, kar končnim uporabnikom omogoča prikaz stanja izposoje gradiva, obveščanje o roku poteka izposoje, podaljšanje, rezervacije in naročanje gradiva ter druge storitve.

Knjižnice kot nepogrešljiva središča znanja svoje vloge v času vsesplošne informatizacije in digitalizacije ne morejo opravljati, če njihovo delovanje ni podprto s sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Sistem COBISS se je v preteklih letih, tako doma kot v tujini, uveljavil kot informacijski sistem, ki temelji na organizacijskem modelu povezovanja knjižnic v nacionalni informacijski sistem z vzajemno katalogizacijo, vzajemno bibliografsko-kataložno bazo in lokalnimi bazami sodelujočih knjižnic ter številnimi drugimi funkcijami. Do danes smo sistem COBISS razvili v mednarodni knjižnični informacijski sistem, ki vključuje 1095 knjižnic, od tega 730 slovenskih in 365 knjižnic iz tujine.

V IZUM-u pri razvoju sistema COBISS sledimo tudi izvrševanju načel manifesta IFLA/UNESCO o šolskih knjižnicah in tako med ostalimi, šolajoči populaciji skozi celoten sistem izobraževanja zagotavljamo poenoten knjižnično-informacijski sistem. Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A), ki je stopil v veljavo konec leta 2015, bodo do konca leta 2018 v sistem COBISS, kot pomemben partner v lokalni, regionalni in nacionalni knjižnični in informacijskih mreži, vključene tudi vse šolske knjižnice.

Izobraževanje šolskih knjižničarjev za delo v sistemu COBISS poteka v obdobju od 2016 do 2018 natančneje od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Več o operativni izvedbi prehoda, izobraževanju in priporočeni računalniški opremi ter formalnih vidikih, povezanih s projektom vključevanja šolskih knjižnic, je na voljo na spletnih straneh COBISS na spletnem naslovu http://home.izum.si/cobiss/solske_knjiznice/.

O izkušnjah v šolskih knjižnicah tudi na Youtube kanalu COBISS:

Knjižnične mačke

Tik pred začetkom letošnjega poletja smo na Facebooku lahko spremljali zgodbo mačjega mladiča Mirana, ki je svoj začasni dom našel v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu. Pozneje se mu je pridružil še mačji brat Ivan Oranžni. :-)

Slika 1: Maček Miran, v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, junij 2017

Knjižnice po svetu pogosto postanejo pribežališče in dom zapuščenih domačih mačk. Beri naprej

Knjižničarji med 10 najbolj iskanimi kadri naslednjega desetletja

 

Britanska fundacija Nesta (Britanska inovacijska fundacija) in Univerza v Oxfordu sta pred kratkim predstavila izsledke raziskave o veščinah, ki jih bodo iskala podjetja in druge organizacije pri svojih zaposlenih leta 2030. Raziskava z naslovom “Prihodnost veščin: zaposlovanje leta 2030″ sicer obravnava globalne trende, vendar je osredotočena na pričakovana dogajanja v ZDA in Veliki Britaniji, kar pa ne pomeni, da je z določenimi pridržki ni mogoče projicirati v naše okolje.

Poročilo raziskave napoveduje izginjanje delovnih mest, kot so šoferji, prodajalci, bančni uslužbenci, administratorji, referenti … Njihovo delo bodo nadomestili roboti in umetna inteligenca. Hkrati pa poročilo izpostavlja izobraževanje, zdravstveni in javni sektor kot področja, kjer je zaradi tehnološkega razvoja pričakovati rast potreb po visoko usposobljenih kadrih (npr. učiteljih, raziskovalcih na različnih področjih, predvsem biologije, biotehnologije, zdravstva in skrbi za starejše …). Beri naprej

Razsežnosti in vpliv kakovostnega dela katalogizatorjev

Pri zahtevnem postopku obdelave knjižničnega gradiva in vodenju katalogov je pomembna prednost vzajemne katalogizacije racionalna delitev dela, ki prinaša prihranek, tako z vidika časa kot finančnega vidika. Za eno gradivo/enoto zadošča le ena obdelava, zapis pa je nato dostopen vsem udeležencem v sistemu in v mreži COBISS.Net.

Za vzajemno katalogizacijo je značilna tesna povezava lokalnih baz podatkov posameznih knjižnic z vzajemno bazo podatkov. Beri naprej

S COBISS-om do prve online bibliografije v Albaniji

22. 9. 2017, Tirana

Na konferenci “Znanstvene bibliografije – nov servis za približevanje znanstvenega raziskovanja uporabnikom. Online bibliografija akademika Krista C:\Users\arjetas\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bibliografia Kristo Frashëri.jpgFrashërija kot model procesa” je bila predstavljena prva albanska online znanstvena bibliografija.

Bibliografija enega najpomembnejših albanskih znanstvenikov prof. dr. Krista Frashërija obsega 627 enot in jo je pripravila knjižnica Akademije znanosti Albanije iz Tirane v sodelovanju z IZUM-om.

Akademija znanosti Albanije, ki je organizirala konferenco, je povabila tudi IZUM. Slovenske izkušnje pri vodenju bibliografij za raziskovalno dejavnost v Sloveniji je predstavil v. d. direktorja IZUM-a dr. Aleš Bošnjak.

Beri naprej