Na poti k obvladovanju podatkov: kongres ZBDS, Maribor, 25.–27. september 2019

Več kot 30 let je že tega, kar je na velika platna prišel kultni film Oliverja Stona Wall Street. Pozorno knjižničarjevo oko si ga je gotovo najbolj zapomnilo po slavnih besedah osrednjega antijunaka Gordona Gekka, ki je rekel, da je najbolj dragocena dobrina, ki jo pozna, informacija. Pravzaprav besede prihodnosti, saj so najboljši poslušalci tega nasveta v izjemno hitrem razvoju spleta uspeli razviti poslovne modele, ki temeljijo na eni od osnovnih celic v informacijskem ciklu – podatku.

Z zbiranjem, povezovanjem, obdelavo in vrednotenjem podatkov, iz katerih nato ustvarjajo in tudi dobro prodajajo informacije, so ti poslušalci, lastniki danes najbolj obiskanih spletnih mest, postali poslovna središča sodobne družbe. Prav podatki so osnova za informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki so s svojim razvojem poskrbele za ogrodje sodobnega življenja na vseh nivojih družbe. Podatki so v srcu informacijske družbe.

Knjižnice v to družbo ne vstopajo. Knjižnice so že vedno bile del informacijske družbe. Stoletja veljamo za varuhe znanja in organizatorje informacij, zato tu nastajajo podatki, sistematično urejeni in javnosti dostopni prek knjižničnih katalogov in zbirk. Knjige in drugo gradivo opisujemo z bibliografskimi podatki, z njimi predstavljamo rokopise, zapuščine, zadnja desetletja tudi elektronske vire in spletne publikacije. Ti podatki so jedro sodobne knjižnice. V knjižnicah stremimo k povečevanju dostopa do informacij. Prihajajo nove naloge, novi izzivi: poleg klasičnih skladišč je treba poskrbeti za trajno hranjenje digitalnih podatkov, od bibliografskih do računalniško ustvarjenih. Brez dobrih podatkov namreč ni zagotavljanja sodobnih poti do ustvarjenega znanja, ni uporabnikov in ni knjižnic. A tu so spet novi izzivi. Informacijska doba je poskrbela za dostopnost digitalnih vsebin, kakršne še nismo imeli; pri tem smo zavezani k spoštovanju avtorske pravice, hkrati pa tudi k etični in ustvarjalni ponovni uporabi vsebin, kjer se odpirajo vprašanja glede pravice do zasebnosti. Podatki v knjižnicah resnično živijo v čisto vsem, kar počnemo.

Zato nujno potrebujemo kontekste znanja in refleksije o podatkih, izmenjave izkušenj, pogovore s kolegi ter strokovne uvide teoretičnih in praktičnih stališč, ki bodo poskrbeli za priložnosti, da se kot skupnost organizatorjev informacij, zbiralcev gradiva, graditeljev zbirk in posredovalcev znanja lahko kritično zazremo v ogledalo. Le tako bomo na poti obvladovanja podatkov in najboljšega ravnanja z najbolj dragoceno dobrino, ki jo zdaj poznamo vsi, ne le Gordon Gekko.

Vabljeni na kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 2019, ki bo potekal med 25. in 27. septembrom v Mariboru, v prostorih IZUM-a, pod naslovom Knjižnice – obvladovalke podatkov?. Prispevki bodo govorili o razvoju UDK in priložnostih avtomatske klasifikacije elektronskih publikacij; o raziskavah in zbiranju podatkov v knjižnicah kot temelju razvoja učinkovitih storitev; o tem, kako so podatki krojili razvoj bibliotekarske dejavnosti v zadnjih desetletjih; o katalogizaciji, obdelovalcih gradiva, bibliografskih podatkih za retrospektivne in tekoče preglede gradiva v katalogih, novih trendih in zagotavljanju kakovosti zapisov v katalogu; o zajemu in zagotavljanju dostopnosti do spletnih publikacij, zbiranju statistike uporabe elektronskih virov in obvladovanju organizacije hibridnih publikacij, ki živijo na spletu in v tiskani obliki; o odprti znanosti v visokem šolstvu in upravljanju s podatki v osnovnošolski knjižnici; seveda tudi o izjemno aktualni temi, o osebnih podatkih uporabnikov v knjižnici. Med predavatelje smo povabili tudi Aljošo Bagolo, dr. Aido Slavić, dr. Petro Javrh, dr. Majo Žumer in mag. Aca Prosnika, kongres bodo popestrili tudi prispevki s spoznanji udeležencev mednarodnih konferenc, pa še kakšno presenečenje se bo našlo.

Celoten program z izvlečki najdete na spletni strani kongresa. Prijavite se lahko prek spletnega obrazca. Do 3. septembra 2019 velja tudi znižana kotizacija, zato pohitite s prijavo.

Lepo vabljeni k prijavi in obisku kongresa.

Prispevek pripravil: Programski odbor kongresa ZBDS 2019