Z identifikatorjem ISSN do informacije o odprtem dostopu kontinuiranega vira

Segment COBISS3/Katalogizacija omogoča tudi prevzemanje zapisov iz drugih baz podatkov, ki jih nato prilagodimo potrebam slovenskega okolja. Za kontinuirane vire velja, da je baza podatkov ISSN referenčna zbirka podatkov, zato katalogizatorji prevzamejo zapis, če obstaja v bazi podatkov ISSN za opisovani vir.

slika1

V letu 2019 smo posodobili navodila za prevzemanje zapisov za kontinuirane vire iz baze podatkov ISSN. Ključna novost navodil je, da v prevzetem zapisu obdržimo podatek o odprtodostopnosti vira iz direktorija ROAD (v COMARC-u podpolje 856x).

Leta 2014 je namreč mednarodni center ISSN s podporo Unesca končal projekt retrospektivne identifikacije odprtodostopnih znanstvenih virov, ki so navedeni v bazi podatkov ISSN. Nastala je podatkovna podzbirka ROAD (the Directory of Open Access Scholarly Resources). Direktorij se v okviru baze podatkov ISSN še dopolnjuje, saj posamezni centri ISSN, med njimi tudi slovenski, prispevajo nove zapise o odprtodostopnih znanstvenih kontinuiranih virih. Od leta 2018 je baza ROAD integrirana v spletni portal ISSN IC, ROAD dopolnjuje tudi Unescov portal GOAP (Global Open Access Portal).

Namen direktorija ROAD je omogočiti brezplačen dostop do bibliografskih zapisov iz registra ISSN za odprtodostopne znanstvene revije, znanstvene knjižne zbirke, konferenčne zbornike, repozitorije z znanstvenimi objavami in znanstvene bloge. Zapisi so obogateni s podatki iz drugih mednarodnih podatkovnih baz (DOAJ, Latindex, The Keepers) in s podatki iz bibliografskih zbirk izvlečkov in podatkov o citiranju (Scopus).

V bazi COBIB je že več 5000 kontinuiranih virov, ki so po bazi ISSN identificirani kot odprtodostopni (OA). Oznake v podatkovnem formatu, ki jih centri ISSN v okviru projekta ROAD dodeljujejo odprtodostopnim znanstvenim virov, so:

  • za revije: OA-J;
  • za konference, konferenčni zborniki itd.: OA-C;
  • za repozitorije: OA-R;
  • za knjižne zbirke: OA-M;
  • za bloge: OA-B.

slika2

Slika 1: Primer podatka iz bibliografskega zapisa za odprtodostopno revijo, prevzetega iz baze podatkov ISSN

Prispevek pripravili: mag. Branka Badovinac (IZUM) in Irena Eiselt (NUK)