Prehod knjižnic na COBISS3/Izposojo

V Sloveniji že od leta 2013 poteka postopek prehoda knjižnic s COBISS2 na COBISS3/Izposojo. Zaradi opuščanja strojne opreme, ki uporablja operacijski sistem OpenVMS, smo bili prisiljeni začeti s postopnim opuščanjem programskega segmenta COBISS2/Izposoja ter začeti s postopnim prehodom knjižnic na COBISS3/Izposojo.

Prva splošna knjižnica je tako že leta 2014 začela pilotno uporabljati COBISS3/Izposojo. To je bila Knjižnica Lenart. Za IZUM je bila zanimiva predvsem zaradi svoje majhnosti in pestrosti izvajanja postopkov v izposoji ter opreme, ki jo v knjižnici uporabljajo (knjigomat in sistem RFID).

image001

Slika 1: Število knjižnic s COBISS2 in COBISS3 izposojo v obdobju od 2013 do 2017

S postopkom prehajanja večjega števila knjižnic na COBISS3/Izposojo smo nadaljevali v letu 2015, ko je bila večina funkcionalnosti v COBISS3/Izposoji že podprtih.

Tako danes programsko opremo COBISS3/Izposoja uporablja Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK), vse knjižnice Univerze v Mariboru, večina knjižnic Univerze v Ljubljani ter večina splošnih in šolskih knjižnic.

Tik pred prehodom na COBISS3/Izposojo pa sta tudi Mestna Knjižnica Ljubljana in Mariborska Knjižnica.

image003

Slika 2: Število prehodov knjižnic na COBISS3/Izposojo v obdobju od 2014 od 2017

Sicer pa sam postopek prehod na COBISS3/Izposojo poteka organizirano in v skladu z vnaprej dogovorjenimi in potrjenimi postopki. K postopku prehoda so knjižnice pristopile različno, ene z navdušenjem, nestrpnostjo, druge s strahom in zaskrbljenostjo. Mnenja o tem so in bodo zelo deljena.

Pred prehodom na COBISS3/Izposojo se morajo knjižničarji udeležiti tečaja Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja (knjižnice, ki uporabljajo le omejen nabor programskih funkcij, pa delavnice COBISS3/Izposoja. Tečaj (delavnica) je obvezen za enega delavca knjižnice, ki bo uporabljala programsko opremo COBISS3/Izposoja.

V letih 2016 in 2017 smo pospešeno nadaljevali z usposabljanjem knjižničarjev, ki še delajo v COBISS2/Izposoji. Tako je bilo v obdobju od 2014 do 2017 v Mariboru in Ljubljani organiziranih 26 tečajev, ki se jih je udeležilo 346 tečajnikov.

Po opravljenem izobraževanju sledi priprava Zapisnika o izposoji, analiza podatkov/funkcionalnosti v COBISS2/Izposoji, ter namestitev testnega okolja za knjižnico, v katerem se usposobijo tudi sodelavci, ki se izobraževanja niso udeležili. Po prehodu na programsko opremo COBISS3 se dostop do COBISS2 namreč ukine.

Testno okolje je v bistvu namenjeno tudi testiranju pravilnosti prenosa podatkov, testiranju delovanja najpogostejših postopkov v izposoji, ki jih v knjižnici izvajajo, in testiranju delovanja opreme (tiskalniki, knjigomati, RFID naprave).

S postopkom prehoda knjižnic na COBISS3/Izposojo pospešeno nadaljujemo in ga nameravamo zaključiti v prvi polovici leta 2018. Zato knjižnice, ki še niso prešle na COBISS3/Izposojo, vabimo, da to storijo čim prej oz. jim priporočamo, da dajo prehodu na COBISS3/Izposojo najvišjo prioriteto.

Postopek prehoda knjižnic na COBISS3/Izposojo se zaključuje tudi v knjižnicah drugih držav, vključenih v mrežo COBISS.Net. Tako v COBISS.CG, COBISS.BiH, COBISS.BG in COBISS.MK že vse knjižnice, vključene v sistem COBISS uporabljajo COBISS3/Izposojo. V COBISS.SR pa je ostalo odprtih še 8 prehodov.

Prispevek pripravila: Tatjana Žnidarec