Strokovnost, sodelovanje in povezovanje – vodilo delovanja Društva bibliotekarjev Celje

Člani Društva bibliotekarjev Celje smo v letu 2016 obeležili 40 let delovanja društva. Zastavljene aktivnosti, naloge pa tudi pričakovanja članov društva so se skozi čas precej spreminjali skladno s spremembami v knjižničarski stroki in organiziranosti knjižničarstva ter tudi s stanjem v širši družbi. Vseskozi pa so bile glavni motor delovanja Društva bibliotekarjev Celje splošne knjižnice tako v pogledu članstva, širjenja zavesti o pomenu društva med zaposlenimi, posredne finančne podpore društvu kot tudi glede strokovnih ekskurzij in seveda organizacije letnih srečanj, za katera menimo, da so še vedno edinstvena v slovenskem prostoru in najmočnejši povezovalni element našega društva.

Slika 1: Izlet članov Društva bibliotekarjev Celje na Madžarsko (april 2017, pred Mestno javno knjižnico v Szombathelyu)

Društvo bibliotekarjev Celje je prostovoljna strokovna organizacija bibliotekarjev in knjižničarjev, torej posameznikov, ki se združujemo v skrbi za svoj strokovni in poklicni razvoj. Tako kot družba, v kateri živimo in delamo, se zaposleni v knjižnicah soočamo s hitrimi spremembami, na katere pa se vedno morda ne znamo prav odzvati, pogosto se sprašujemo o svoji vlogi, svojem poslanstvu, včasih smo morda negotovi. Veliko mero samozaupanja nam zagotavlja prepričanje v slovenski knjižnični sistem, za katerega menimo, da je eden boljših, celo v svetovnem merilu, ter dejstvo, da je pestrost našega dela in rezultatov izredna. Pri tem imamo v mislih knjižničarje v splošnih, šolskih, visokošolskih in specialnih knjižnicah, študente bibliotekarstva ter še vedno zelo aktivne upokojene kolege. Naš prispevek v lokalnih in drugih okoljih, v katerih delujemo, je zagotovo večji, kot se tega zavedamo sami in kot to včasih priznava okolje.

Strokovnost, predanost, osebni angažma, sodelovanje in povezovanje so tiste lastnosti, ki bodo omogočile obstoj in razvoj bibliotekarske stroke in poklica. V opisanem duhu Društvo bibliotekarjev Celje vsako pomlad organizira strokovno predavanje za svoje člane. Na letošnjem spomladanskem občnem zboru smo se odločili spregovoriti o uporabi družbenih medijev in mobilnih aplikacij v knjižnicah. K sodelovanju smo povabili strokovnjake iz Instituta informacijskih znanosti iz Maribora, mag. Sergeja Laha in Boštjana Batiča.

Osrednja tema našega majskega srečanja bodo tako družbeni mediji kot skupek internetnih tehnologij spleta 2.0, ki uporabnikom omogočajo interaktivno povezovanje in sodelovanje ter jih postavljajo v vlogo ustvarjalcev vsebin v okviru virtualnih skupnosti. Gre za izkoriščanje tehnologije interneta na bolj interaktiven način s poudarkom na kolektivni inteligenci in predstavlja nove možnosti izrabe spleta in učinkovitejše vključevanje njegovih uporabnikov (vir: Wikipedija). Primeri spletnih strani najbolj znanih družbenih medijev so Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn … Tako kot družbeni mediji so tudi mobilne aplikacije postale nepogrešljiv del tako našega zasebnega kot poslovnega življenja. Uporabnikom slovenskih knjižnic je od leta 2013 na voljo mobilna aplikacija mCOBISS, ki za mobilne naprave predstavlja prirejeno različico bolj znanega orodja za iskanje po bazah slovenskih knjižnic COBISS OPAC oziroma novejše različice COBISS+.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite 17. maja 2018 ob 10. uri v Osrednji knjižnici Celje.

Več informacij in vabilo na http://www.dbce.si/.

Predstavitvena zloženka Društva bibliotekarjev Celje

Prispevek pripravila: Brina Zabukovnik Jerič