V času pandemije COVID-19 s COBISS-om nemoteno do e-virov slovenskih knjižnic ter domačih in tujih baz podatkov

V IZUM-u se z zagotavljanjem nemotenega delovanja sistema COBISS pridržujemo ostalim, ki si v teh izrednih okoliščinah prizadevajo za nemoteno delovanje storitev, potrebnih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih procesov in raziskovalnega dela, ter knjižničnih storitev. S sistemom COBISS, omogočamo tudi iskanje in dostop do širokega nabora e-vsebin, ki so uporabnikom slovenskih knjižnic v veliki meri tudi sicer, še posebej pa v teh kriznih časih, ponujene v uporabo brezplačno. Sistem COBISS se tako v sodelovanju s slovenskimi knjižničarji, v teh časih bolj kot kadar koli potrjuje kot virtualna knjižnica Slovenije, ki je uporabnikom dostopna vedno in povsod.

Slovenske knjižnice, povezane v sistem COBISS, so sicer svoja vrata zaprla za nedoločen čas, vendar to ne pomeni, da svoje uporabnike, bralce, učence, dijake, študente, raziskovalce, predavatelje in učitelje puščajo brez primerne knjižnično-informacijske podpore.

S skupnimi aktivnostmi smo zaposleni na IZUM-u in slovenski knjižničarji na široko odprli vrata virtualne knjižnice Slovenije COBISS, ki so sicer odprta že vrsto let, vendar so šele v trenutnih razmerah pokazala vse prednosti in pomanjkljivosti tega virtualnega prostora.

Porast izposoje e-knjig

Izposoja e-knjig, dostopnih prek sistema COBISS, se je v času ukrepov, povezanih z pandemijo COVID-19, izrazito povečala.


Slika 1: Prikaz povečanja izposoje e-knjig v obdobju od oktobra 2019 do marca 2020

Slika prikazuje skupno izposoje e-knjig vseh slovenskih knjižnic iz sistema COBISS v obdobju od oktobra 2019 do marca 2020. Knjižnice so v marcu 2020, torej prvem mesecu izrednih ukrepov, povezanih s krizo COVID-19, povečale izposojo e-knjig iz spletne knjigarne BIBLOS za skoraj 4-krat. Po prvih podatkih so nekatere knjižnice v primerjavi z istim obdobjem v preteklem letu zabeležile od 10 pa tudi do skoraj 30-krat višjo izposojo e-knjig.

Novi uporabniki knjižnic in spletni vpis

Zaradi povečanega povpraševanja po e-knjigah in možnostih njihove izposoje so knjižnice v marcu 2020 zabeležile izreden porast članstva. Knjižnice v okviru COBISS+ in na svojih spletnih straneh omogočajo spletni vpis sicer že nekaj časa. Informacije o spletnem vpisu in pravilih uporabe članstva uporabnik prejme na e-poštni naslov, naveden ob spletnem vpisu. Fizični obisk knjižnice ni potreben, uporabniku pa je takoj omogočen dostop do e-virov knjižnice in izposoja e-knjig v sistemu BIBLOS. Možnost spletnega vpisa smo v času ukrepov, povezanih z aktualno krizo, na novo omogočili za 37 knjižnic. Na dan 3. 4. 2020 je spletni vpis omogočilo 76 slovenskih knjižnic.


Slika 2: Prikaz vpisa novih članov v slovenske knjižnice prek spletnega vpisa

Slika prikazuje mesečni prirast novih članov slovenskih knjižnic, ki so izkoristili spletni vpis. Kljub temu, da so knjižnice zaprle svoja vrata, je dostop do e-virov v danih razmerah še kako aktualen. V mesecu marcu 2020 je tako te možnosti s pomočjo spletnega vpisa izkoristilo 2.093 novih članov. Vpis članov prek spleta se je v začetku izrednih ukrepov, povezanih s pandemijo, glede na predhodne mesece šolskega leta 2019/2020, povečal tudi skoraj za 10-krat v posameznem mesecu. Malenkost odstopa vpis oktobra 2019, ko večji spletni vpis (634 vpisov) pripisujemo začetku študijskega leta in vpisu študentov na slovenskih fakultetah in višjih šolah.

Delo v uporabniškem servisu COBISS je v času izrednih razmer še bolj pestro

Pomoč, ki jo v okviru uporabniškega servisa IZUM organiziramo v obliki pomoči po telefonu, e-pošti in spletnem klepetu v živo, je v obstoječih razmerah postala informacijska točka, ne le v pogledu dejavnosti IZUM-a in podpore pri uporabi storitev COBISS, ampak za mnoge uporabnike tudi oblika prve pomoči pri uporabi drugih storitev slovenskih knjižnic in izposoje e-knjig spletne knjigarne BIBLOS.

Najpogostejša vprašanja prejeta v marcu in začetku aprila 2020 so se nanašala na uporabo servisa Moja knjižnica, možnosti izposoje e-knjig, pomoč pri spremembi podatkov v profilu Moj COBISS, možnosti in omejitve spletnega vpisa, podaljšanja izposoje gradiv in obravnave zamudnin, podaljšanja članstva ter uporabe servisov COBISS na različnih napravah (osebnih in tabličnih računalnikih ter pametnih telefonih).


Slika 3: Klepet v živo – število uporabniških zahtevkov po dnevih nakazuje povečanje zahtev v obdobju po objavi pandemije in uvedbi s tem povezanih ukrepov

Uporabnikom sta za najrazličnejša vprašanja in pomoč v pogledu dostopa ter uporabe domačih in tujih informacijskih virov na voljo uporabniški servis Vprašaj knjižničarja ter Klepet v živo na spletni strani COBISS.SI. Uporabniki prejmejo odgovore na zastavljena vprašanja času objavljenega delovnega časa takoj, sicer pa naslednji dan oz. najkasneje v 24 urah.

Uporabnikom COBISS+ je ves čas na voljo pomoč prek spleta.

Delo knjižničarjev katalogizatorjev poteka nemoteno

V mesecu marcu 2020 so knjižničarji katalogizatorji v vzajemni bazi COBIB.SI kreirali 14.960 novih bibliografskih zapisov. Podatki o prirastu gradiva v COBIB.SI v preteklih mesecih kažejo, da smo s kakovostno informacijsko podporo in razpoložljivostjo COBISS servisov, omogočili nemoteno delo katalogizatorjev tudi v času pandemije. Izkušnja potrjuje razpoložljivost in funkcionalnosti aplikacij ter servisov sistema COBISS, ki ob pomoči v živo prek različnih komunikacijskih kanalov in ustrezni organizaciji omogoča delo knjižničarjev katalogizatorjev tudi od doma oziroma neodvisno od lokacije.


Slika 4: Dinamika kreiranja bibliografskih zapisov v vzajemni bazi COBIB.SI s prikazom števila zapisov po dnevih v marcu 2020

 


Slika 5: Prirast bibliografskih zapisov v bazi COBIB.SI po mesecih

Podpora za raziskovalce COBISS+, dostop do e-virov slovenskih knjižnic in tujih baz podatkov

COBISS+, ki ga uporabniki poznajo predvsem kot nepogrešljivo orodje pri iskvanju po lokalnih katalogih slovenskih knjižnic, smo v preteklem letu nadgradili z razširjenim naborom možnosti za raziskovalce. Tako je s pomočjo COBISS+ ob iskanju v lokalnih in vzajemnem katalogu ter katalogu e-knjig ponudnika Biblos ter pregledu virov drugih baz v sistemu COBISS (Splošni geslovnik COBISS.SI (SGC), Normativna datoteka osebnih in korporativnih imen (CONOR), specializirana bibliografska baza podatkov za serijske publikacije: uredniki idr. (CORES)) mogoče dostopati do zapisov univerzitetnih digitalnih repozitorijev in ponudnikov tujih baz podatkov, s katerimi imajo slovenske knjižnice sklenjene pogodbe o dostopu in uporabi. Raziskovalci so tako dobili možnost neposrednega iskanja ter dostopa do strokovnih člankov tudi v tujih bazah podatkov, kot so Web of Science, Scopus in ProQuest Dissertations and Theses Global, prek oddaljenega dostopa, ki ga zagotavlja IZUM.

V načinu iskanja za raziskovalce COBISS+ najdemo na primer več kot 18.000 člankov, poročil in ostalih vsebin, ki obravnavajo problematiko bolezni COVID-19.

Slika 6: Primer izpisa rezultatov iskanja na temo COVID-19 v načinu iskanja za raziskovalce ki razširja iskanje tudi na e-vire univerzitetnih digitalnih repozitorijev ter ponudnikov tujih baz podatkov (https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?q=COVID19&db=cobib&ds=true&dho=false).

Ponudnik ProQuest je ob izbruhu krize zaradi pandemije COVID-19 omogočil prost dostop do člankov in celotnih besedil o novem koronavirusu na naslovu: search.proquest.com/coronavirus, ExLibris pa prost dostop do novic, povezanih z raziskovanjem koronavirusa (SARS-CoV-2) ter relevantnih možnosti financiranja raziskav glede pandemije.

Kar te ne uniči, te okrepi

Pomlad je čas, ko se prebuja narava, sploh ves živi svet okrog nas, lotevamo se novih projektov, vse daljši sončni dnevi prinašajo nov zagon. Letošnja pomlad pa nas je presenetila z do sedaj še neznanim, znašli smo se v okoliščinah, ki drastično spreminjajo naš način življenja in dela. Tudi knjižnice so v pogledu svojega poslanstva postavljene pred nove izzive in pričakovanja uporabnikov. Omejevanja gibanja in družbene interakcije, ki jih je prinesla pandemija okužbe s koronavirusom, narekujejo organizacijske spremembe, vpeljevanje alternativnih oblik dela in poslovanja.

V novonastalih okoliščinah se je ponovno potrdila in izkazala pravilna organizacijska ter tehnološka zasnova sistema COBISS, ki temelji na povezovanju knjižnic v informacijski sistem z vzajemno katalogizacijo in vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov COBIB.SI. Knjižnice, še posebej mreža splošnoizobraževalnih knjižnic (SIK), bi se v razmerah vseobsegajoče karantene, omejene s svojimi lokalnimi bazami in omejeno podporo IKT, brez poenotenih ter centralizirano upravljalnih sistemov in servisov, le s težavo odzvale na zahteve uporabnikov. Sistem COBISS se je potrdil s svojim neprekinjenim delovanjem in izvajanjem podpore uporabniškega servisa, namenjenega tako knjižničarjem kot vsem uporabnikom (raziskovalcem, študentom, dijakom, učencem v OŠ in bralcem nasploh).

Tudi tokrat se je izkazalo, da se še v tako neugodnih okoliščinah skrivajo priložnosti. Prav je, da smo pozorni in odprti za nova spoznanja. Kljub vsesplošnemu uvajanju digitalizacije, brez človeškega sodelovanja in pomoči ne gre. Izposoja e-knjig na primer je lahko zelo enostavna, potrdilo pa se je, da bodo vedno obstajali uporabniki in viri, ki jih bo treba podpreti in zagotoviti v fizični obliki. To so knjižnice v danih razmerah svojim uporabnikom tudi omogočile – po pošti in prek drugih oblik dostave. Pridobljene izkušnje in nova znanja bodo tako pripomogla, da bomo v prihodnosti skupaj še boljši, uporabniki pa še bolj zadovoljni.