(Po)potresna izvedba tečaja v Albaniji

Izvedbe tečajev so za predavatelje svojevrsten izziv, vsakokrat je treba pripraviti vsebinsko zasnovo in tehnične pogoje. Vsebino prilagajamo novostim, ki jih ni zanemarljivo malo, pozorni pa smo tudi na različna predznanja tečajnikov, kamor sodijo tudi znanja s področja računalništva in informacijske tehnologije. Kadar tečaje izvajamo izven IZUM-a, pa so posebej velik izziv tudi prostorski pogoji, včasih se je treba soočiti tudi z najbolj osnovnimi stvarmi, kot so dostop do interneta itd. Ne glede na to so nekatere situacije pač nepredvidljive in takšen primer je bil tudi potres v Albaniji novembra 2019.

Slika 1: Knjižnica Medicinske univerze v Tirani po potresu nov. 2019 (foto: osebni arhiv A. S.)

S sodelavcem Tadejem Serdinškom sva sodelovala pri izvedbi prvega tečaja COBISS3/Izposoja v Albaniji, ki je bil predviden med 25. in 27. 11. 2019, vodila pa bi ga naj Mirlona Buzo. Tečaj je potekal v učilnici Medicinske univerze v Tirani, udeležilo se ga je 13 knjižničark in knjižničarjev iz različnih krajev Albanije. V noči 26. novembra 2019 je Albanijo stresel najmočnejši potres v zadnjih desetletjih, magnituda je znašala kar 6,4. Potres je imel žarišče 30 kilometrov zahodno od Tirane, kjer nas je večina zbežala na ulice. Popotresnih sunkov je bilo v naslednjih dveh dneh več kot 300. Potres so občutili po vsem Balkanu, tudi v Sloveniji. Tragedija je bila velika – potres je zahteval 51 življenj, veliko ljudi je bilo poškodovanih. Nastala je tudi gmotna škoda na 50.000 objektih, med njimi je bila tudi naša učilnica. Albanija je razglasila izredno stanje in tečaj smo prekinili. S Tadejem sva ostala v Tirani še več kot dan po potresu, zagotovo pa je bil to pretresljiv čas za vse nas.

Slika 2: Učilnica Medicinske fakultete v Tirani po potresu nov. 2019 (foto: osebni arhiv A. S.)

Drugi poskus izvedbe tečaja je zanimivo datumsko načrtovan, saj je bil predviden od 25. do 27. februarja 2020 in tokrat tudi uspešno izveden. Učilnica Medicinske univerze še ni bila renovirana, zato smo tečaj izvajali na drugi lokaciji. Po treh mesecih smo se razveselili, da smo se lahko ponovno srečali z vsemi tečajniki, ki so bili z nami že novembra.

Osebno sem na izvedbah tečajev doživela precej. Zagotovo pa te nepričakovane izkušnje s potresom ne bom nikoli pozabila. Lahko bi rekli, da izvajanje tečajev v tujini ni vedno le zanimivo, ampak je lahko tudi nevarno.

Slika 3: Zaključek prvega tečaja COBISS3/Izposoja v Albaniji (foto: osebni arhiv A. S.)

Albanija je del mreže COBISS.net že od leta 2012. V COBISS.AL je vključenih že 32 knjižnic, večinoma visokošolskih. Leta 2017 je bila izdelana prva osebna bibliografija z opremo COBISS. V Albaniji izvajamo različne tečaje in izobraževanja, za delo v COBISS.AL pa je usposobljenih več kot 60 knjižničarjev. Veseli smo, da lahko sedaj kazalcem rasti v Albaniji dodamo novo številko, saj imamo že 13 novih izposojevalcev v COBISS3, v 10 albanskih knjižnic pa bo izposoja kmalu potekala avtomatizirano.

Na koncu se zahvaljujem predvsem vodstvu knjižnice Medicinske univerze in drugim prijateljem v Tirani, ki so meni in Tadeju v času potresa takoj ponudili osebno podporo.

Prispevek pripravila: Arjeta Sadiku