Leto 2015 je bilo leto tiskanih knjig

printedVSeBooks_cartoonPravijo, da so knjige naši najboljši prijatelji. Pred leti smo ljubitelji knjig dobili tudi elektronsko obliko knjig. Uporabniki so začeli posegati po e-knjigah z radovednostjo in navdušenjem, vendar pa tudi z določeno mero skepse. E-knjige vsaj navidez prinašajo vrsto prednosti pred tiskanimi izdajami (enostavnejši dostop, ugodnejša cena, večja prijaznost do okolja, prihranek prostora, enostavna izmenjava in boljša uporabniška izkušnja z vidika uporabe vgrajenih iskalnikov prevajalnikov ipd.).

Prodaja e-knjig na ameriškem tržišču je v preteklih letih intenzivno naraščala in zdaj predstavlja dobro četrtino.  Vendar se po letih rasti prodaja e-knjig umirja. Do nedavnega je prepričanje, da e-knjige ne morejo nadomestiti tiskanih sester, veljalo le za izraz optimizma in pripadnosti tistih, ki prisegajo na tiskane knjige, zdaj pa to prepričanje potrjujejo tudi nedavne tržne raziskave. Raziskave ameriškega tržišča, ki je pogosto napovednik trendov drugod po svetu, nakazujejo prepričljivo rast prodaje tiskanih knjig, medtem ko prodajalci e-knjig in bralnikov poročajo o upadu prodaje.

Po podatkih raziskave, ki jo je opravila agencija Nielsen BookScan, beležijo na ameriškem tržišču v letu 2015 rast prodaje tiskanih knjig. Leto prej so jih prodali 559 milijonov, v letošnjem letu pa 12 milijonov več, to je 571 milijonov. Rast prodaje je mogoče pripisati različnim dejavnikom – od fenomena priljubljenosti pobarvank in slikanic za odrasle (kot sta npr. »Lost Ocean« in »Enchanted Forest« avtorice J. Basford), ki so izključno domena tiskanih knjig, do dejstva, da odrasli otrokom kupujejo predvsem tiskane knjige.

printedVSeBooks5Presenetljivi so izsledki raziskav, ki pričajo o priljubljenosti tiskanih knjig med najstniki, otroki in njihovimi starši. Slednji pogosto primerjajo e-knjige in uporabo e-bralnikov z video zabavo in interaktivnimi igrami, kar imajo prej za motnjo kot pa za uporabni pripomoček. Po raziskavah, ki so jih opravili na Harvardu, branje pred spanjem z uporabo e-bralnika, ki oddaja svetlobo, neugodno vpliva na proces umirjanja pred spanjem. Študija, objavljena v knjigi  »Words Onscreen: The Fate of Reading in a Digital World« (Naomi S. Baron), v kateri so objavljeni rezultati raziskave med univerzitetnimi študenti, nakazuje, da je bralec pri branju e-knjig izpostavljen večopravilnosti, kar neugodno vpliva na koncentracijo in dojemanje vsebine.

Prodaja e-knjig prednjači na področju fantazijske literature za odrasle, romantični romani pa so domena tiskanih izdaj. Bralci so v preteklih letih z navdušenjem kupovali e-bralnike, vendar se je prvotno navdušenje nad novostjo umirilo, mnogi med njimi se vračajo k tiskani knjigi. Med uporabniki študijske literature na področju naravoslovno-matematičnih znanosti prednjači uporaba e-gradiv, medtem ko je na področju humanističnih ved bolj priljubljena uporaba tiskanih gradiv.

Dejstvo je, da imajo tako tiskane knjige kot e-knjige za različne bralce svoje prednosti in slabosti, tako da bosta v prihodnosti obe obliki imeli svoje uporabnike in bosta obstajali druga ob drugi. Nekateri prisegajo na eno od obeh oblik, drugi bomo uporabljali obe.

Prispevek pripravil: mag. Sergej Lah