Iskanje na portalu COBISS/SciMet

V okviru portala COBISS/SciMet je možno pripraviti online izpis podatkov o citiranosti v sistemih Web of Science in Scopus za raziskovalce, skupine raziskovalcev, projekte, programe ali raziskovalne organizacije, registrirane v sistemu SICRIS, za avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM, in za slovenske avtorje z identifikacijsko številko v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI. Za entitete iz sistema SICRIS in avtorje z evidenčno šifro je omogočeno iskanje v samih iskalnih poljih šifre ali CONOR.SI-ID in brez šifer spletnega obrazca. Na podlagi izbrane vrste entitete iz spustnega seznama entiteta ali entiteta (brez šifer) se uporabniku samodejno ponudijo vrednosti glede na vneseni iskalni niz. Tako lahko brez poznavanja šifer poiščete posamezne entitete na podlagi poznavanja imen, priimkov ali nazivov entitet iz sistema SICRIS.

Na primer: Če v polje šifre ali CONOR.SI-ID želimo vnesti šifro za raziskovalca Vita Turka, v spustnem seznamu entiteta izberemo vrednost raziskovalec/avtor z evidenčno šifro, v iskalno polje pa vnesemo Vito Turk, pri čemer besedni vrstni red (ime in priimek ali priimek in ime) in velikost črk nista pomembna. Če iskalni niz vsebuje presledke (npr. v turk), se iskanje izvede po priimku, imenu avtorja ali nazivu entitete za vsako posamezno besedo v iskalnem nizu. V spustnem seznamu, ki nam se odpre pod iskalnim poljem, se ob vnosu vsakega znaka sproti izpisujejo možni zadetki, med katerimi nato izberemo entiteto, ki smo jo iskali. Z izborom entitete se v iskalno polje prenese le šifra entitete in ne ime in priimek ali naziv entitete.

Če iščemo iskalni niz, ki se ne izpiše v spustnem seznamu, lahko to pomeni, da:

  • v spustnem seznamu entiteta ali entiteta (brez šifer) nismo izbrali ustrezne vrste entitete – treba je izbrati vrsto entitete, ki ustreza iskani šifri;
  • zaradi omejitve spustnega seznama na 15 zadetkov iskana entiteta ni prikazana – iskalni niz je treba spremeniti (dopolniti), da dobimo manj možnih zadetkov;
  • tega iskalnega niza ni v bazi podatkov SICRIS ali med evidenčnimi šiframi, ki jih dodeli IZUM – če menite, da bi podatek moral obstajati, nam to lahko sporočite na naslov podpora@izum.si.

Iskanje je omogočeno tudi po več šifrah, ločenih z vejico (,). Iskalno polje prikaže pomoč pri vsakem naslednjem iskalnem nizu, ki se začne za vejico.

autocomplete

Prispevek pripravila: mag. Gordana Budimir