Črkovalnik v segmentu COBISS3/Katalogizacija

Katalogizatorji v knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije, so odgovorni za to, da so podatki v bibliografskih zapisih točni, pravilno zapisani in zato najdljivi. Da bi se izognili tipkarskim napakam in napačno zapisanim besedam v slovenskem jeziku, smo v segment COBISS3/Katalogizacija dodali možnost uporabe črkovalnika.

 

Le-ta temelji na črkovalniku, ki ga za slovenski jezik razvija Amebis; od leta 1995 ga dobavlja Microsoftu. Črkovalnik deluje tako, da besedilo, ki smo ga vnesli, razreže na posamezne besede in jih primerja z besedami v slovarju. Če določene besede v slovarju ne najde, sklepa, da bi lahko bila napačno zapisana, zato jo obarva rdeče. Nato v slovarju poišče besede, ki bi lahko bile ustrezne, pri tem pa upošteva tipične napake oziroma podobnost besed. Med predlogi, ki jih ponudi, lahko izberemo ustrezno besedo ali obliko besede.

Prispevek pripravila: mag. Simona Tušek