Črkovalnik v segmentu COBISS3/Katalogizacija

Katalogizatorji v knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije, so odgovorni za to, da so podatki v bibliografskih zapisih točni, pravilno zapisani in zato najdljivi. Da bi se izognili tipkarskim napakam in napačno zapisanim besedam v slovenskem jeziku, smo v segment COBISS3/Katalogizacija dodali možnost uporabe črkovalnika.

 

Le-ta temelji na črkovalniku, ki ga za slovenski jezik razvija Amebis; od leta 1995 ga dobavlja Microsoftu. Črkovalnik deluje tako, da besedilo, ki smo ga vnesli, razreže na posamezne besede in jih primerja z besedami v slovarju. Če določene besede v slovarju ne najde, sklepa, da bi lahko bila napačno zapisana, zato jo obarva rdeče. Nato v slovarju poišče besede, ki bi lahko bile ustrezne, pri tem pa upošteva tipične napake oziroma podobnost besed. Med predlogi, ki jih ponudi, lahko izberemo ustrezno besedo ali obliko besede.