Altmetrics – alternativni način spremljanja vpliva raziskovalnega dela

Merjenje vpliva raziskovanja na življenje ljudi že od nekdaj predstavlja izziv za akademsko raziskovanje. Leta 1955 je bila razvita ideja o faktorju vpliva kot merilu za znanstveno publiciranje. To tradicionalno tehniko merjenja vpliva so poimenovali bibliometrika in je še danes osnova za merjenje znanstvenega vpliva tako v svetu kot tudi pri nas. Preberi več “Altmetrics – alternativni način spremljanja vpliva raziskovalnega dela”