Knjižnice v Köbenhavnu in generacija Z

Ustvarjanje vrednosti v knjižnicah Danec Rasmus Fangel Vestergaard iz knjižnice Valby na Danskem je na konferenci COBISS 2016 predstavil prestrukturiranje danskih knjižnic in njihove izzive za prihodnost: Delovanje in obstoj knjižnic v Köbenhavnu se soočata z zmanjševanjem proračuna. Posledično je zmanjševanje storitev za uporabnike neizbežno. Vendar so se danske knjižnice odločile, da bodo same izbrale, katerim storitvam se bodo zaradi zmanjševanja proračuna odrekle. To pa ni preprosto, saj so za vsako storitvijo ljudje, ki jo izvajajo, in uporabniki, ki jo uporabljajo. Uporabnost in racionalnost knjižničnih storitev so izračunali tako, da so sešteli vse delovne ure vseh knjižničarjev v vseh knjižnicah. A nobene storitve niso mogli preprosto črtati. Zato so se odločili za drugačen pristop, katerega cilji so bili:

 • enake priložnosti v družbi znanja za vse;
 • združevanje uporabnikov v pametno celoto;
 • izboljšanje pogojev za lokalno prebivalstvo;
 • daljši delovni čas,
 • več aktivnosti,
 • digitalna knjižnica,
 • digitalna samopostrežba,
 • osnovne in srednje šole,
 • knjižnica na poti.

Projekta so se lotili na naslednjih področjih:

 • samopostrežba,
 • usmerjene storitve,
 • digitalne storitve,
 • digitalne zbirke,
 • soustvarjanje,
 • prostovoljstvo,
 • storitve na terenu.

Pri izvajanju projekta so se soočili z dvema izzivoma. Prvi je bil konkurenca. Današnji uporabniki so namreč vajeni medijskih vsebin, ki so jim izpostavljeni na internetu in televiziji. V primerjavi z njimi so knjižnice sicer slabo opremljene, a imajo nekatere prednosti, ki jih lahko izkoristijo. To lahko storijo predvsem v korist uporabnikov, ki jih preusmerijo na uporabo knjižničnih storitev. Spletne trgovine s knjigami na primer priporočajo sorodne knjige, da bi tako dosegle večjo prodajo in zaslužek. Pri teh storitvah trgovec predvideva želje uporabnika, namesto da bi jih izrazil uporabnik sam. Tukaj lahko knjižnice odigrajo ključno vlogo, kar jim lahko pomaga zadržati in pridobiti uporabnike kljub na videz močnejši konkurenci. Drugi izziv je nepoznavanje uporabnikov. Da bi knjižnice bolje spoznale svoje uporabnike, so jih pozvale k sodelovanju, ki zajema široko področje: od soustvarjanja vsebin do prostovoljnega dela. Na ta način so se knjižnice seznanile z uporabniki in njihovimi potrebami. Tako knjižnice lažje ustvarijo programe, ki zadovoljujejo želje in potrebe njihovih uporabnikov. Knjižnice so spremenile oz. posodobile paleto svojih storitev, kar je zahtevalo »radikalne« ukrepe, kot na primer to, da so zavrgle 400.000 knjig in tako pridobile prostor za nove storitve. Izzivi danskih knjižnic za prihodnost:

 • načelo 70-20-10 za izobraževanje (delež digitalnega upravljanja zahtev uporabnikov na področju izobraževanja mora biti 70-odstoten, 20 % zahtev se rešuje online in le 10 % za referenčnim pultom v knjižnici),
 • storitve za izobraževanje na terenu, v šolah,
 • ustvarjalne delavnice,
 • izdelava glasbenih zbirk,
 • več prostora za aktivnosti in manj za gradivo.

Ogled celotnega prispevka

Prispevek pripravil: Davor Bračko