Prikaz vseh izdaj in prevodov v COBISS+

V novi verziji COBISS/OPAC, imenovani COBISS+, se v zavihku »Vse izdaje in prevodi« prikazujejo skupki bibliografskih zapisov, ki po modelu FZBZ pripadajo istemu delu. Dela smo identificirali na osnovi naslova in avtorja/jev, pri slikovnem in kartografskem gradivu, kjer je večina zapisov brez avtorstva, pa samo na osnovi naslova. Iz odnosov med bibliografskimi zapisi smo identificirali prevode, revizije in reprodukcije.

Zato smo izenačili izdaje na različnih medijih, kot so tiskane in elektronske oblike, pri monografijah tudi zvočne izdaje, izdaje v Braillovi pisavi in izdaje s povečanim tiskom.

Pri združevanju zapisov smo uporabili različne algoritme in sicer posebej za monografije, kartografsko in slikovno gradivo, videoposnetke, filme, notne zapise, glasbo in serijske publikacije. Pri zapisih za članke, rokopise, integrirne vire in zbirne zapise pa se skupki ne prikazujejo.

Menimo, da združevanje bibliografskih zapisov v skupke daje katalogu večjo preglednost in je v pomoč uporabnikom pri iskanju želenega gradiva.

Prispevek pripravila: Andreja Krajnc Vobovnik

Eden odgovor na “Prikaz vseh izdaj in prevodov v COBISS+”

Komentarji so izklopljeni.