S COBISS-om do prve online bibliografije v Albaniji

22. 9. 2017, Tirana

Na konferenci “Znanstvene bibliografije – nov servis za približevanje znanstvenega raziskovanja uporabnikom. Online bibliografija akademika Krista C:\Users\arjetas\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bibliografia Kristo Frashëri.jpgFrashërija kot model procesa” je bila predstavljena prva albanska online znanstvena bibliografija.

Bibliografija enega najpomembnejših albanskih znanstvenikov prof. dr. Krista Frashërija obsega 627 enot in jo je pripravila knjižnica Akademije znanosti Albanije iz Tirane v sodelovanju z IZUM-om.

Akademija znanosti Albanije, ki je organizirala konferenco, je povabila tudi IZUM. Slovenske izkušnje pri vodenju bibliografij za raziskovalno dejavnost v Sloveniji je predstavil v. d. direktorja IZUM-a dr. Aleš Bošnjak.

C:\Users\arjetas\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20170922_110411.jpg

Konference se je udeležil tudi direktor Agencije za raziskovalno dejavnost, tehnologijo in inovacije Albanije (AKTI) Geron Kamberi. Povedal je, da bo sedanji sistem za raziskovalne dejavnosti v Albaniji institucionaliziran, torej bo vključen v zakon, ki ga pripravljajo na pristojnem ministrstvu.

Na konferenci je sodelovala večina albanskih univerzitetnih, specialnih in splošnih knjižnic, ki uporabljajo sistem COBISS.

C:\Users\arjetas\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20170922_134331.jpg

Implementacija sistema COBISS v albanskih knjižnicah se je začela leta 2012. Do zdaj se je vključilo 29 univerzitetnih, specialnih in splošnih knjižnic, v vzajemni katalogizaciji pa dela 54 usposobljenih katalogizatorjev.

Prispevek pripravila: Arjeta Sadiku