Več kot 300 domačih in tujih informacijskih strokovnjakov v Mariboru

 

COBISS_KonferencaKonferenca COBISS 2018

Sporočilo za javnost

Od 27. do 29. novembra 2018 bo v prostorih IZUM-a v Mariboru potekalo že tradicionalno srečanje uporabnikov sistema in servisov COBISS. Srečanje v obliki mednarodne konference vsaki dve leti organizira IZUM tako za slovenske kot tuje uporabnike. Na letošnji konferenci pričakujemo več kot 300 strokovnjakov s področja knjižnično-informacijskih dejavnosti iz 11 držav. V tem pogledu je konferenca eden večjih mednarodnih dogodkov pri nas.

Sistem COBISS je knjižnično-informacijski sistem, ki ga ob ostalih storitvah, namenjenih izobraževalni in raziskovalni sferi, razvija in vzdržuje Institut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM). Uporablja ga skoraj 2 milijona uporabnikov v 12 državah.

Konferenca COBISS bo ob osrednji temi, pomenu šolske knjižnice v globalnem bibliografskem informacijskem omrežju, postregla še z več drugimi zanimivimi vsebinami. Predstavljene bodo novosti v sistemu COBISS ter trendi na informacijskem in knjižničarskem področju, za kar bodo poskrbeli kompetentni predavatelji iz tujine in Slovenije. Ob informacijskih delavcih slovenskih in tujih knjižnic se bodo konference udeležili tudi vidni predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, slovenskih univerz, NUK in UKM. V uvodu prvega dneva konference bosta udeležence nagovorila direktor IZUM-a dr. Aleš Bošnjak in direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dr. József Györkös. Drugi dan konference bo zbrane uvodoma pozdravil rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič.

Udeleženci konference bodo počaščeni z obiskom in predavanjem dr. Dorothy Williams, ki opravlja vidno vlogo na institutu CILIPS (Chartered Institute of Library and Information Professionals in Scotland) in je ena ključnih osebnosti pri razvoju sodobnih šolskih knjižnic na Škotskem ter redna svetovalka organizacije UNESCO na tem področju.

Poseben pogled na informacijske znanosti si udeleženci lahko obetajo na predavanju dr. Matjaža Perca, ki se kot redni profesor fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru ukvarja s številnimi področji: od evolucijskih iger in populacijske dinamike, matematičnega modeliranja in simulacij do masovnih podatkovnih baz in znanstvenega sodelovanja, analize časovnih vrst, kompleksnih mrež … Njegova dela so bila v zadnjih 5 letih citirana več kot 4000-krat, kar ga uvršča med najbolj odmevne znanstvenike na svetu.

Med domačimi gosti nikakor ne velja zamuditi predavanja dr. Vesne Čopič iz Urada za razvoj in kakovost izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Dr. Čopičeva sodi med vidne slovenske kritične intelektualke, ki se v javnem življenju angažira za posodobitev institucij in mednarodno primerljivost kakovosti življenja v Sloveniji. Na konferenci COBISS 2018 bo dr. Čopičeva predstavila svetovne trende in uresničevanje smernic mednarodne zveze bibliotekarskih društev in ustanov (IFLA).

Zadnji dan konference bo namenjen srečanju nacionalnih COBISS centrov iz preostalih držav, ki sodelujejo v sistemu COBISS. V preteklih letih so bili nacionalni COBISS centri vzpostavljeni v sedmih državah. IZUM s svojim informacijskim sistemom in servisi presega meje Slovenije in učinkovito povezuje strokovnjake širše regije, s čimer nedvomno prispeva tudi k večji prepoznavnosti Maribora kot soustvarjalca sodobnih informacijskih rešitev. Ob področju znanosti in kulture, sistemom COBISS in mrežo COBISS.net, IZUM razvija in upravlja tudi SICRIS, informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji.

Na znanstveno-raziskovalnem področju pa IZUM odpira novo poglavje tudi z nedavno zgrajenim sodobnim računalniški centrom in načrtovano vzpostavitvijo superračunalnika (HPC) v konzorcijskem sodelovanju z Univerzo v Mariboru in Fakulteto za informacijske študije v Novem Mestu. IZUM tako krepi svojo vlogo v širši regiji, ki jo ima kot Regionalni center za knjižnične in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti pod okriljem Unesca.

Spletna stran konference s programom je dostopna na http://home.izum.si/cobiss/konference/konf_2018/ .