Doživeti COBISS in postati del mreže COBISS.Net

arta_slika_1Za COBISS kot organizacijski model povezovanja knjižnic v nacionalni knjižnični informacijski sistem z vzajemno katalogizacijo sem slišala pred štirinajstimi leti na konferenci COBISS. Kasneje sem zapise v bazah COBISS uporabila kot referenčne vire pri klasifikaciji knjižničnega gradiva. Želela pa sem vedeti več o COBISS-u in priložnost sem dobila leta 2014, ko sem začela usposabljanje v IZUM-u. Šele takrat sem v resnici do podrobnosti spoznala, kaj je COBISS, kaj vse ponuja, koliko dela je treba opraviti, preden gradivo lahko poišče ali dobi končni uporabnik. Po šestih mesecih učenja slovenskega jezika sem vpisala študij bibliotekarstva na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Študij sem uspešno končala 11. oktobra 2017. Za temo diplomske naloge sem izbrala »Avtomatizacijo knjižnic na Kosovu«, ker na Kosovu večina knjižnic sploh še ni začela procesa avtomatizacije knjižničnih storitev. Med raziskovanjem sem ugotovila, da več kot polovica knjižničarjev (57 %) na Kosovu pozna COBISS, od teh jih ima večina (82 %) pozitiven odnos do tega knjižničnega sistema. 10 od 72 knjižnic, ki imajo nevtralen ali negativen odnos do COBISS-a, uporablja drugo programsko opremo. Po končanem študiju sem nadaljevala usposabljanje za vzajemno katalogizacijo za različne vrste gradiva. Štiri leta usposabljanja so bila polna izzivov, novih informacij, tečajev, izpitov pa tudi uspehov in veselja. Zdaj sem pripravljena, da lahko pomagam pri implementaciji COBISS-a na Kosovu. IZUM je že podpisal sporazum z Akademijo znanosti in umetnosti Kosovo za implementiranje sistema COBISS v njeno knjižnico, zanimanje pa so pokazale še nekatere druge knjižnice.

Na Kosovo se vračam konec meseca januarja in si želim, da bi se lahko čez nekaj let vrnila v Slovenijo z novico, da smo že uspešno vzpostavili nacionalni informacijski sistem COBISS.KS, v katerem sodeluje večina knjižnic na Kosovu.

Hvala IZUM-u za priložnost in hvala vsem sodelavcem, ki so mi v teh letih usposabljanja brezpogojno pomagali in me podpirali.

Se vidimo!

Prispevek pripravila: Arta Kqiku