Prevzemna mesta in obdelava rezervacij prostega gradiva v sistemu COBISS

Knjižnice lahko svojim uporabnikom omogočijo prevzem rezerviranega gradiva na različnih prevzemnih mestih. Gre za storitev, ki je v današnjem času še posebej aktualna predvsem v knjižnicah z več enotami, saj lahko člani knjižnice prevzemajo gradivo v drugih enotah, kot so ga rezervirali. Sicer pa lahko katera koli knjižnica, ne glede na to, kako je organizirana (z ali brez enot za izposojo), omogoči svojim članom prevzem rezerviranega gradiva na več različnih fizičnih lokacijah v knjižnici ali v posamezni enoti knjižnice (npr. pri izposojevalnem pultu, v čitalnici, glasbeni sobi ipd.).

V IZUM-u smo nadgradili spletno aplikacijo COBISS+ z možnostjo izbire prevzemnega mesta ob rezervaciji gradiva, za potrebe knjižničarjev pa smo nadgradili postopek obdelave rezervacij prostega gradiva v okolju COBISS3. Knjižnica, ki se odloči svojim članom omogočiti prevzem gradiva na različnih prevzemnih mestih, mora na IZUM nasloviti zahtevo za vključitev te funkcionalnosti in se dogovoriti glede pravil delovanja. Podatke o prevzemnih mestih za knjižnico vpiše IZUM na način in v skladu s pogoji (katero gradivo je možno kje prevzemati), ki jih določi knjižnica.

Kako izberemo prevzemno mesto ob rezervaciji gradiva prek COBISS+

Če smo član knjižnice, ki omogoča prevzem gradiva na različnih mestih, ob rezervaciji gradiva prek COBISS+ izberemo tudi mesto, kjer bomo prevzeli rezervirano gradivo. Če rezerviramo gradivo po telefonu ali ob obisku knjižnice, prevzemno mesto v našem imenu določi knjižničar, ko evidentira našo rezervacijo.

Slika 1: Vpogled v prevzemna mesta za izbrano gradivo v COBISS+

Ko v COBISS+ poiščemo gradivo v lokalni bazi podatkov knjižnice, ki omogoča prevzem gradiva na več prevzemnih mestih (v drugih enotah knjižnice ali na različnih fizičnih lokacijah v knjižnici ali njeni enoti), se med podatki o zalogi pri posameznem izvodu gradiva za gumbom izpiše še ikona . Če kliknemo to ikono, se prikaže seznam prevzemnih mest za izbran izvod gradiva (Slika 1). Seznam prevzemnih mest ob gumbu je pri posameznih izvodih gradiva lahko različen – odvisen je od lokacije gradiva, od statusa gradiva (ali je gradivo prosto za izposojo ali ne) in od drugih pogojev, ki jih za prevzem določenega gradiva lahko določi knjižnica. Če smo član knjižnice, lahko po kliku na gumb izberemo eno od ponujenih prevzemnih mest (Slika 2).

Slika 2: Izbira prevzemnega mesta ob rezervaciji gradiva v COBISS+

Po izbiri in potrditvi prevzemnega mesta se izpiše sporočilo o uspešni rezervaciji gradiva, ki vključuje tudi informacijo o izbranem prevzemnem mestu (Slika 3).

Slika 3: Sporočilo o rezervaciji gradiva v COBISS+

Podatek o prevzemnem mestu, ki smo ga izbrali ob rezervaciji gradiva, se izpiše tudi v seznamu rezerviranega gradiva. Seznam lahko pogledamo po prijavi v servis Moje knjižnice (Slika 4).

Slika 4: Seznam rezerviranega gradiva v COBISS+ pri izbranem članu

Obdelava rezervacije prostega gradiva v knjižnici, ki omogoča prevzem gradiva na različnih prevzemnih mestih

Če naša knjižnica omogoča prevzem gradiva na različnih prevzemnih mestih, se vsaka rezervacija prostega gradiva uvrsti na mesto za obdelavo rezervacij, kjer je bila evidentirana, in hkrati še na prevzemno mesto, ki ga je član izbral ob rezervaciji gradiva. Zato vsako rezervacijo prostega gradiva obdelamo:

    • najprej na mestu za obdelavo rezervacij, kjer rezervacijo prevzamemo v obdelavo in jo obdelamo do statusa obdelana,
    • in nato še na mestu za prevzem gradiva, kjer rezervirano gradivo pripravimo za prevzem.

Če je naša knjižnica sestavljena iz več enot, lahko član prevzame gradivo v enoti, kjer ga je rezerviral, ali pa v drugi enoti. Če bo član prevzel gradivo v enoti, kjer ga je rezerviral, in je v tej enoti samo eno prevzemno mesto, nam ni treba pripravljati gradiva za prevzem na prevzemnem mestu v tej enoti, ampak lahko to storimo kar na mestu za obdelavo rezervacij. Če pa bo član prevzel gradivo v drugi enoti, kot ga je rezerviral, pa obdelamo rezervacijo gradiva po naslednjem postopku:

    • na mestu za obdelavo rezervacij v enoti, kjer je bila rezervacija evidentirana (tj. enota, ki ji gradivo pripada, oz. enota, kjer je gradivo trenutno) prevzamemo rezervacijo v obdelavo in jo obdelamo do statusa obdelana,
    • nato gradivo dostavimo v enoto, kjer ga bo član prevzel,
    • na mestu za prevzem gradiva v enoti, kjer bo član gradivo prevzel, pripravimo gradivo za prevzem in člana obvestimo.

V nadaljevanju je podrobneje opisano, kako obdelamo rezervacijo gradiva v knjižnici z več enotami, kjer bo član prevzel gradivo v drugi enoti, kot ga je rezerviral.

Obdelava rezervacije v enoti, kjer je bila rezervacija evidentirana

V enoti, kjer je bila rezervacija evidentirana (tj. enota, kateri pripada gradivo, oz. enota, kjer je gradivo trenutno), se v evidenci izposoje člana pri rezerviranem gradivu nad statusom rezervacije izpiše prevzemno mesto, ki ga je član izbral ob rezervaciji gradiva (Slika 5).

Slika 5: Rezervacija gradiva v evidenci izposoje člana v enoti gradiva

Na seznamu rezervacij, ki ga odpremo na mestu za obdelavo rezervacij v enoti, kjer je bila rezervacija evidentirana, je pri vsaki rezervaciji izpisan podatek o prevzemnem mestu (Slika 6):

Slika 6: Seznam rezervacij na mestu za obdelavo rezervacij v enoti, kjer je bila rezervacija evidentirana

Če je član ob rezervaciji gradiva v COBISS+ izbral prevzemno mesto v isti enoti, kjer je gradivo rezerviral, rezervacijo obdelamo po ustaljenem postopku: natisnemo zadolžnico za novoprispele rezervacije (Slika 7) ali seznam rezervacij (v obeh izpisih se izpiše tudi podatek o prevzemnem mestu), rezervacijo prevzamemo v obdelavo, zaključimo obdelavo rezervacije ter pripravimo gradivo za prevzem.

Slika 7: Zadolžnica za novoprispele rezervacije (na njej je tudi podatek o prevzemnem mestu)

Če je član ob rezervaciji gradiva v COBISS+ izbral prevzemno mesto v drugi enoti, in ne v tisti, kjer je to gradivo rezerviral, na mestu za obdelavo rezervacij obdelamo rezervacijo samo do statusa obdelana (Slika 8).

Slika 8: Rezervacija gradiva v evidenci izposoje člana v enoti gradiva (gradivo še ni pripravljeno na prevzem)

Ko zaključimo obdelavo rezervacije, gradivo pošljemo v enoto, kjer ga bo član prevzel.

Priprava gradiva  v enoti, kjer ga bo član prevzel

Ko gradivo prispe v enoto, kjer bo prevzeto, ga v tej enoti pripravimo za prevzem. Na prevzemnem mestu v tej enoti odpremo seznam rezervacij, na katerem so rezervacije gradiva iz enote, v katero smo prijavljeni, in rezervacije gradiva iz drugih enot, ki bo prevzeto v tej enoti (na tem prevzemnem mestu). V seznamu rezervacij označimo rezervacijo za gradivo, ki ga želimo pripraviti za prevzem, in kliknemo gumb Na polico (W) (Slika 9).

Slika 9: Seznam rezervacij na prevzemnem mestu v enoti, kjer bo gradivo prevzeto

Ob tem se spremenita status rezervacije (v čaka na polici (W)) in status rezerviranega izvoda v izposoji (v W), natisne se listek s podatki o rezervaciji in izvede se ustrezno obveščanje člana (če je član naročen na e-obvestila o prispelem rezerviranem gradivu).

Če za prevzem pripravljamo gradivo, ki ni iz enote, v katero smo prijavljeni, ampak smo ga prejeli iz druge enote, se evidentira še medoddelčna izposoja gradiva.

Slika 10: Rezervacija gradiva v evidenci izposoje člana v enoti, kjer bo član prevzel gradivo (gradivo je pripravljeno na prevzem)

 

Ko član pride prevzet gradivo,
mu ga izposodimo.

Na spletni strani portala Izobraževanje, kjer so shranjene video vsebine, je na voljo video Obdelava rezervacije gradiva – član bo prevzel gradivo v drugem oddelku, kot si ga je rezerviral.

Prispevek pripravila: Bojana Lešnik