Navodila za delo v COBISS3? Da, prosim.

Programsko opremo spremlja več vrst dokumentacije. Poleg interne (tehnične, razvojne), ki nastaja med razvojem, jo spremlja še dokumentacija za uporabnike (navodila za namestitev, podatki za konfiguracijo, specifikacije, brošure, priročniki …). Priročniki in navodila za delo so lahko v različnih oblikah – od klasičnega priročnika v tiskani obliki, zgibank, pa vse do t. i. “help-a”, kjer v samem programu s pritiskom na namensko tipko pridemo do navodil za delo. Včasih moramo po njih še malce iskati, lahko pa program vključuje kontekstno pomoč in se navodila odprejo točno za tisti postopek v programu, pri katerem smo pomoč potrebovali.

Kako pa je z uporabniškimi priročniki in ostalimi navodili za delo v programski opremi COBISS3?

Dolgoletni uporabniki programske opreme COBISS poznajo priročnike COBISS3 še v tiskani obliki, vsebina priročnikov pa je že dolgo let dostopna tudi v t. i. e-obliki na povezavi https://www.cobiss.net/help/sl/.

A picture containing text, cargo container Description automatically generated

V letu 2021 smo začeli s pripravo novih, t. i. on-line priročnikov. Ti priročniki imajo posodobljeno obliko in so pripravljeni v formatih .html in .pdf. V programski opremi COBISS3 smo začeli tudi z vključevanjem kontekstne pomoči, ki omogoča, da s klikom na tipko <F1> prikličemo navodilo za delo v programski opremi pri postopku, kjer pomoč potrebujemo. Uporabniški priročnik se odpre točno na tistem mestu, kjer je opisan postopek, ki ga izvajamo in kjer smo “poklicali pomoč”.

Priročnik nam omogoča, da lahko s klikom na hiperpovezave hitro pridemo do opisa delovanja posameznih postopkov, dodatnih pojasnil in povezanih vsebin.  Če želimo skočiti na kakšen drug del priročnika, ki bi nas utegnil zanimati, lahko to storimo zelo hitro – le s klikom na ustrezno poglavje v interaktivnem kazalu.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Junija smo kot prvega v novi obliki objavili priročnik COBISS3/Izposoja in hkrati za postopke v izposoji vključili kontekstno pomoč. Novembra smo objavili še on-line priročnik Osnovna navodila COBISS3, omogočili kontekstno pomoč za osnovne postopke v COBISS3 (npr. urejanje lokalnih šifrantov) in vključili tudi t. i. splošno pomoč za delo v COBISS3 v vseh delih uporabniškega vmesnika COBISS3: brskalniku COBISS3, iskalniku, urejevalniku in pregledovalniku. To pomoč prikličemo s kombinacijo tipk <Shift + F1>.

Glavno vodilo pri pripravi on-line priročnikov in vključitvi kontekstne pomoči je, da ima uporabnik na razpolago pomoč pri delu tam, kjer jo potrebuje, in v trenutku, ko jo potrebuje. Trudimo se, da je vsebina priročnikov napisana na razumljiv način. Preglednost želimo doseči s tem, da vizualno poudarimo koristne nasvete, opozorila, primere in omogočimo hiter dostop do videonavodil. Želimo si, da bi bila uporabniška izkušnja pri njihovi rabi kar se da pozitivna.

Uvedbo kontekstne pomoči v COBISS3 smo predstavili tudi na konferenci DSI 2021; celoten članek lahko preberete v zborniku DSI 2021.

Prispevek pripravila: Zdenka Kamenšek