V zakulisju spletne učilnice tečaja za bibliografe

Pri Izumovih izobraževanjih nam je zaradi epidemije prineslo nekaj novosti, o katerih smo prej razmišljali zgolj teoretično. Odpoved tečajev v prostorih IZUM-a nas je najprej prestavilo na spletno aplikacijo Zoom, kjer smo tečaje izvajali skoraj enako kot v živo. Dobre izkušnje s takim načinom izobraževanja pa so nas privedle, da smo začeli razmišljati o pripravi tečajev za samostojno učenje v spletni učilnici.

A picture containing text, indoor, cluttered Description automatically generated

Dogovorili smo se, da bomo za tečaje COBISS uporabljali aplikacijo Arnes učilnice. Na začetku si na srečo niti približno nismo predstavljali, koliko dela je s tem. Dobre izkušnje sodelavcev, ki že nekaj let pripravljajo videoposnetke z navodili za delo v različnih segmentih vmesnika COBISS3, in njihova pomoč so bile zelo dobrodošle. Prav tako tudi izkušnje dveh sodelavcev, ki sta že pripravila in izvedala tečaj COBISS3/Izpisi in uporabni namigi za delo, prvi IZUM-ov spletni tečaj kot samostojno učenje. Leta 2021 smo skoraj vsi delali od doma, zato se je s pripravo tečaja in vsemi novimi orodji moral spopasti vsak sam, ob občasni pomoči sodelavcev.

Za prenos v spletno učilnico smo izbrali tečaj Osnove obdelave gradiva za bibliografije raziskovalcev, ker traja samo en dan, vsebina se ne spreminja zelo pogosto, tečajniki pa nadgrajujejo predhodno znanje. Pri prenosu seveda ni šlo brez spremembe koncepta tečaja. Kajti koncepta, ki ga uporabljamo na tečaju v živo, ne moremo enostavno prestaviti v spletno okolje. Dilema, kako razbiti enodnevni tečaj na krajše enote, se je razrešila hitro, ko smo vsebino razdelili na tematske sklope. Tečaj smo zastavili tako, da je vsa vsebina, ki jo na tečajih predavamo oziroma razlagamo v živo, posneta kot videoposnetek. Osnova tečaja so videoposnetki predstavitve teme ob prikazu prosojnic v PowerPointu. Za boljše razumevanje vsebine smo dodali še videoposnetke postopkov v različnih vmesnikih (predvsem segmenta Katalogizacija in Izpisi v COBISS3, osnove izpisov v COBISS+ in SICRIS) ter primere iskanja.

Najzahtevnejši del priprave tečaja je bilo snemaje videoposnetkov po prosojnicah s tečaja in dodatnih navodil (tehnik iskanja, delo v vmesniku COBISS3, SICRIS-u ipd.). Na tečaju v živo s predstavitvijo zaradi večletnih izkušenj nimamo težav, mimogrede pokažemo vrsto podrobnosti, odvisno od vprašanj tečajnikov. Pri snemanju videoposnetkov pa je bilo malo drugače. Kako prikazati vsebino in katere podrobnosti smo po daljših razmislekih ter z metodo poskusov in napak uspeli razrešiti z natančnim konceptom. Večjo težavo nam je predstavljajo samo snemanje, ne v tehničnem smislu, ampak čisto praktično. Kako govoriti 2 minuti jasno, razumljivo, tekoče, brez medmetov in brez napak. Poskusite kdaj sami in videli boste, da ni preprosto. Pri snemanju se je zgodilo mnogo nepredvidenih stvari. Na nekaterih delih se je dobro slišalo praskanje pasjih tačk, ker je hišnega psička pritegnilo glasno govorjenje. Ali pa škripanje razmajanega stola v otroški sobi. In je bilo treba posneti znova …

Za snemanje in kasnejše urejanje smo uporabili program Camtasia, ki je v primerjavi z drugimi brezplačnimi spletnimi orodji zares profesionalen. V programu Camtasia smo dele videoposnetkov, ki smo jih želeli poudariti, naknadno označili z okvirčki, puščicami in povečali detajle, da je vsebina čim bolj zanimivo in dinamično predstavljena. Predvsem pa, da je razumljiva. Za boljše razumevanje vsebine smo dodali še nekaj novih primerov bibliografskih zapisov in vsem primerom dodali bolj natančne opise. Poleg prenosa vsebine v spletno učilnico je bil naš glavni cilj, da je vsebina jasna, razumljiva in logična. Najslabše, kar se lahko zgodi pri samoizobraževanju je, da tečajnik vsebine ne razume ali še huje, si jo interpretira drugače, kot je bilo zamišljeno. Pri tem pa ne gre za podcenjevanje tečajnikov, temveč za skrb za kakovostno pripravo vsebine.

Čisto na koncu smo pripravljene datoteke naložili v Arnes učilnice. Pri tem je bilo lažje, ker sta osnovni videz in optimalne gradnike oblikovala kolega pri tečaju COBISS3/Izpisi in uporabni namigi za delo. Čeprav je storitev Arnes učilnice namenjena različnim vrstam izobraževanja, od osnovnošolskega do univerzitetnega, smo za COBISS-ove tečaje uporabili zelo enostavno in upamo da pregledno strukturo (slika 1). Največje težave smo imeli pri uporabi enotnega videza Arnes učilnice, kjer nekateri gradniki ne ustrezajo našim potrebam. Tako smo morali za primere bibliografskih zapisov vsak izpis v formatu COMARC/B shraniti kot sliko, da smo dobili lep in enoten prikaz. Kar je seveda precej zamudno opravilo. Žal v Arnes učilnice ni ikone za kamero, da bi tečajnik pri videoposnetku že na prvi pogled vedel, za kakšen format prikaza gre.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated
Slika 1: Spletna učilnica tečaja Osnove obdelave gradiva za bibliografije raziskovalcev

Tečaj se v praksi izvaja kot samostojno izobraževanje v spletni učilnici ob podpori dveh predavateljic. Prvi in zadnji dan je predvideno skupno srečanje prek Zooma. Prvo srečanje je namenjeno kratki predstavitvi, zadnje pa za dodatna vprašanja in povzetek. Tečajniki imajo za učenje na voljo štiri dni, za potrditev opravljenega tečaja in pridobitev pooblastila pa morajo kreirati dva bibliografska zapisa. Vso literaturo si lahko natisnejo ali shranijo na računalnik. Za dodatno preverjanje osvojenega znanja so na koncu posamezne teme kratka vprašanja v obliki kviza. Med tečajem sva predavateljici na voljo za vprašanja prek foruma, kjer vprašanja in odgovore vidi cela skupina, po elektronski pošti ali telefonu. Po tečaju pa je spletna učilnica dostopna še tri tedne.

Prvega tečaja se je novembra 2021 udeležilo šest tečajnikov, aprila 2022 pa trije. V tabeli 1 je podrobneje prikazano število ogledov po vrsti vsebine šestih tečajnikov, ki so se udeležili prvega tečaja. Med tečajem je bilo zelo veliko vpogledov v forum (170), ki pa med tečajem v resnici ni zaživel. Več je bilo komunikacije po elektronski pošti ali telefonu. Forum je odlično zaživel šele na drugem tečaju, ko smo za vsako večje področje pripravilo svojo temo in na forumu objavili komentarje o opravljenih vajah. Po pričakovanju je bilo največ ogledov predstavitve vsebine (164) in primerov bibliografskih zapisov (179). Tudi posnetki prikaza dela v vmesnikih COBISS3, COBISS+ in SICRIS so imeli veliko ogledov (121), mogoče je bilo pod našimi pričakovanji samo število ogledov prestavitev iskanja (61). Zagotovo pa je nad našimi pričakovanji število vpogledov v vaje (134) in v literaturo (207). Med potekom tečaja je bilo v štirih dneh 1.131 ogledov (povprečno 188 na tečajnika), v treh tednih po tečaju pa še 109 (povprečno 38 na tečajnika), skupaj torej 1.247 ogledov.

Tabela 1: Število ogledov med in tri tedne po tečaju novembra 2021


Tečajniki so bili na prvih dveh tečajih zelo zadovoljni s samostojnim učenjem in bi se večina tudi v prihodnje udeležila tečajev v takšni obliki. Predvsem jim je bilo všeč, da so lahko sami izbirali, kdaj se bodo učili, koliko časa bodo za to porabili in da so si videposnetke lahko večkrat predvajali. Najbolj jih je motilo, da ni bilo možnosti premika v predvajanju, saj se drsnik samodejno prestavi na začetek videoposnetka. Žal je to omejitev programske opreme Arnes učilnice. Nekatere je zmotilo, da se ponekod pri prehodu med prosojnicami vsebina nekoliko odreže. Predlagali so, da daljše posnetke razdelimo na več krajših delov, pa tudi da dodamo več nalog in vprašanj za utrjevanje znanja ter dodamo možnost označitve predelane snovi.

V pripravo tečaja je bilo vloženega veliko dela in na koncu lahko rečemo, da se je izplačalo. Po pregledu kreiranih zapisov, odgovorov na kratka vsebinska vprašanja in na podlagi komunikacije med tečajem lahko rečemo, da so vsi tečajniki osvojili tematiko tečaja. Pri natančnem snemanju vsebine smo ugotovili šibka mesta v predstavitvi in v gradivu ter jih izboljšali. Čaka nas še ponovno snemanje nekaterih delov videoposnetkov, dodajanje vaj, vprašanj in okvirčkov za označitev predelane vsebine. V prihodnje bomo za izvajanje tečajev porabili bistveno manj časa, večino časa bomo porabili za občasno pomoč tečajnikom med tečajem in za vzdrževanje vsebine tečaja. Velika prednost je tudi, da bomo v prihodnje tečaj brez večjega dodatnega dela lahko izvajali večkrat letno oziroma glede na potrebe bibliografov.

Za konec bi se zahvalila sodelavkam in sodelavcem IZUM-a za pomoč pri pripravi tečaja.

Prispevek pripravila: Andreja Krajnc Vobovnik