Biblionet 2022: Knjižnice in vseživljenjsko učenje

Med 8. in 9. septembrom 2022 je v Mestni knjižnici »Vladislav Petković-Dis« (Čačak, Srbija) potekala 16. strokovno-znanstvena konferenca Biblionet 2022, ki se je je udeležilo pribl. 160 udeležencev. Tema letošnje konference je bila »Knjižnice in vseživljenjsko učenje«.

A person speaking to a group of people in a roomDescription automatically generated with medium confidence
(foto: Mestna knjižnica »Vladislav Petković-Dis« Čačak)

A group of people standing in a roomDescription automatically generated with medium confidence
(foto: T. Žnidarec)

V uvodnem delu prvega dne so se zvrstili predstavniki Ministrstva za kulturo in informiranje RS in mesta Čačak ter predstavnik Združenja matičnih knjižnic dr. Vladimir Pištalo, ki je hkrati tudi direktor Narodne knjižnice Srbije.

V predstavitvah so predavatelji poudarili pomen knjižnic in njihovo pripravljenosti na vseživljenjsko izobraževanje, saj so spremembe v današnji družbi hitre in obsežne. Nenehno se namreč pojavljajo nova izobraževalna orodja, platforme in programi, uporabni za izboljšanje dela knjižničarjev. Vse to pa od knjižničarjev zahteva nenehno strokovno izpopolnjevanje tako z vidika dopolnjevanja formalnega kot neformalnega izobraževanja. Pri slednjem bi bilo treba dati prednost pridobivanju inovativnega znanja, ki prispeva k razvoju knjižnično-informacijske dejavnosti. Prihodnost knjižnic se kaže v novih učnih središčih, vseživljenjskih učilnicah ipd. Posebej pomembno je sodelovanje z lokalno skupnostjo v skladu s specifičnimi potrebami njenega prebivalstva, podpora učiteljem in sodelavcem izobraževalnih ter znanstvenih institucij.

A person and person posing for a pictureDescription automatically generated with medium confidence
(foto: T. Žnidarec)

Konference Biblionet 2022 smo se udeležili trije predstavniki IZUM-a: Romana Muhvič Šumandl, mag. Dušan Stošič in Tatjana Žnidarec. Izvedli smo promocijo COBISS-a, udeležili pa smo se tudi sestanka s šolskimi knjižnicami.

S šolskimi knjižnicami smo se sestali v petek 9. 9. 2022 v prostorih Mestne knjižnice »Vladislav Petković-Dis« (Čačak, Srbija). Sestanek na temo vključevanja šolskih knjižnic v COBISS.SR je organizirala ga. Dubravka Ilić, ki s strani Mestne knjižnice »Vladislav Petković-Dis« skrbi za šolske knjižnice z moravskega okrožja. Sestanka se je udeležilo približno 30 šolskih knjižničark in knjižničarjev skupaj z nekaj ravnatelji in je trajal dobri dve uri. Na sestanku smo predstavili projekt in postopek vključevanja šolskih knjižnic v sistem COBISS v Sloveniji ter v razpravi podali nekaj vidikov iz izkušenj projekta. Pokazalo se, da imajo šolske knjižnice v Srbiji še nekaj odprtih dilem, ki jih bodo razreševale v svojih okoljih, zlasti vprašanja kadra in nivojev izobrazbe ter pomembnosti šolskih knjižnic v ustanovah in finančnih virov, ki so potrebni za uspešnost projekta.

Prispevek pripravila: Tatjana Žnidarec