COBISS in knjižnično nadomestilo

Kadar avtor ne more izbirati, ali bo njegovo delo izposojano (v javnih knjižnicah) ali ne, mu v veliko državah priznavajo pravico do denarnega oz. knjižničnega nadomestila (Public Lending Right – PLR), vendar vse države tega ne rešujejo sistemsko. Praviloma je za izvajanje politike knjižničnega nadomestila zadolžena neka organizacija; v Sloveniji je bilo to sprva Ministrstvo za kulturo, od leta 2008 pa Javna agencija za knjigo RS.

Slovenija je morala pred vstopom v EU izpolniti zahtevo po uvedbi knjižničničnega nadomestila
Slovenija je morala pred vstopom v EU izpolniti zahtevo po uvedbi knjižničničnega nadomestila

Med državami obstajajo velike razlike glede višine za ta namen razpoložljivih sredstev in meril, po katerih so ta sredstva razdeljena med upravičence.
V Sloveniji so do knjižničnega nadomestila upravičeni samo živeči avtorji (drugje tudi partnerji in potomci), upošteva se samo število izposoj (drugod tudi podatki o zalogi v knjižnicah), v statistiko izposoj so vključene samo splošnoizobraževalne knjižnice (drugod tudi šolske knjižnice in druge vrste knjižnic), vir sredstev je pri nas samo državni proračun (drugod tudi knjigarniška mreža) itd.Slovenija je morala pred vstopom v EU izpolniti zahtevo po uvedbi knjižničničnega nadomestila in uskladiti svoje akte z evropsko direktivo. Pri izvajanju knjižničnega nadomestila je Javni agenciji za knjigo v veliko pomoč knjižnični sistem COBISS (kar je prednost glede na druge države), v katerega pa še niso vključene vse šolske knjižnice (kar je slabost, ki zahteva sistemsko reševanje). Žal se zaradi krčenja državnega proračuna vsako leto tudi sredstva za knjižnično nadomestilo krčijo, že zdaj pa si omejena sredstva med seboj delijo pisci, prevajalci, ilustratorji in avtorji neknjižnega gradiva (filmarji, glasbeniki).

S pojavom mobilnih naprav (bralnikov, tablic, pametnih telefonov) so postale predmet izposoje v knjižnicah tudi e-knjige (v zvezi s tem se je pojavil nov izraz Digital Lending Right – DLR), vendar trenutno ni moč napovedati, kdaj jih bomo tudi v Sloveniji upoštevali pri izvajanju knjižničnega nadomestila.

Več o tem tudi na spletni strani Javne agenciji za knjigo RS http://www.jakrs.si/ in na spletni strani COBISS http://www.cobiss.si/ pod naslovom Knjižnično nadomestilo.

COBISS in knjižnično nadomestilo

Prispevek pripravila: dr. Renata Zadravec Pešec