ProQuest: podpora knjižnicam in raziskovalcem v Sloveniji

V prostorih IZUM-a v Mariboru smo v torek, 20. oktobra 2015, organizirali predavanje predstavnikov podjetja ProQuest. O podpori knjižnicam in raziskovalcem v Sloveniji sta predavala Michael Leuschner in Eva Czegledi. Več o tem je na voljo v predstavitvi ProQuest Empowering Libraries & Researchers in Slovenia.

Z Michaelom Leuschnerjem smo posneli tudi intervju.

Institut informacijskih znanosti (IZUM) je nosilec konzorcijskega dogovora za dostop do informacijskih virov ProQuest Central in ProQuest Dissertations and Theses – A&I. Več informacij o konzorciju je na voljo na spletnem naslovu http://home.izum.si/izum/ft_baze/proquest.asp.

Prispevek pripravil:  Miran Petek