Portal COBISS/SciMet

Objavljanje rezultatov znanstvenega raziskovanja je osnovna značilnost znanstvenega informiranja in komuniciranja, znanstvene revije pa so primarni vir komuniciranja. Sistem kontrole kakovosti zajema postopek recenzije (peer review) in ocenjevanja, ta pa vključuje tudi odmevnost določenega avtorja – citiranost v znanstvenih publikacijah drugih avtorjev. Za spremljanje znanstvenega publiciranja in vrednotenja znanstveno-raziskovalnega dela se v Sloveniji upoštevajo tudi naslednji viri: COBISS.SI, SICRIS, Web of Science, Scopus, SNIP, JCR in Seznama mednarodnih baz podatkov. Ker gre za veliko količino podatkov in informacij, ki se hitro dopolnjujejo in spreminjajo, smo v okviru sistema COBISS.SI razvili portal COBISS/SciMet, z namenom zajemanja, agregiranja, obdelave in prikaza podatkov slovenskih avtorjev iz teh informacijskih virov za različne analize njihovega znanstvenega objavljana in odmevnosti. Portal COBISS/SciMet ima enovit, večjezični grafični uporabniški vmesnik z odzivnim dizajnom (RWD – Responsive Web Design) za namizne in mobilne spletne odjemalce in je razvit z upoštevanjem najnovejših tehnologij in smernic spletnega razvoja (Ogrodje AngularJS za portal COBISS/SciMet).

Podatki se v portalu COBISS/SciMet avtomatsko ažurirajo skladno s spremembami v informacijskih virih in skladno s tehničnimi možnostmi dostopa do podatkov v teh virih. Na ta način so na enem mestu prosto dostopni in ažurni vsi relevantni podatki slovenskih avtorjev za spremljanje njihove produkcije (ni potrebna prijava v sistem WoS ali Scopus). Dnevno se pripravljajo statistike in primerjave med bazami WoS in Scopus za raziskovalce, skupine raziskovalcev, projekte, programe in organizacije, registrirane v sistemu SICRIS, ter za slovenske univerze in avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM, ali z identifikacijsko številko avtorja iz normativne baze avtorjev CONOR.SI. Izpisi se pripravijo v različnih izhodnih formatih (HTML, PDF, TXT, XML, JSON) in jih je možno prenesti na lokalne računalnike za nadaljnjo obdelavo in analizo, npr. v enem od programov za obdelavo preglednic.

COBISS/SciMet kot bibliometrično orodje omogoča pripravo izpisov za različne vhodne parametre, online, preko neposrednih povezav ali spletnih storitev. Izpise lahko pripravimo za eno ali več šifer hkrati, za določeno obdobje objav in obdobje citiranosti (citatno okno) ter za določen izbor člankov po tipologiji. Iz izpisa je možno izločiti članke enega ali več avtorjev, npr. vodjo projekta ali mentorja za razpise European Research Council, kot je to prikazano v video posnetku.

Več o metodologiji zajemanja in obdelave podatkov ter pripravi izpisov zase, svojo raziskovalno skupino, univerzo itn. si lahko pogledate na portalu na spletni povezavi http://scimet.izum.si/ ali v publikacijah, ki se navezujejo na portal COBISS/SciMet.

Prispevek pripravila: mag. Gordana Budimir