Prehod na COBISS3/Katalogizacijo

 

V Sloveniji že od leta 2012 poteka postopek prehoda knjižnic s COBISS2 na COBISS3/Katalogizacijo. Katalogizatorji so za prehod opravili dvodnevno izobraževanje oz. tečaj Prehod na COBISS3/Katalogizacijo, ki so ga opravili do konca leta 2015. V letih 2012–2015 je bilo organiziranih 42 tečajev, ki so potekali v Mariboru, Ljubljani in Kopru.

Postopek prehoda na COBISS3/Katalogizacijo je zahteval pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (DVK), ki vključuje kreiranje in redigiranje bibliografskih zapisov v bazi COBIB.SI.

Ločimo 5 različnih dovoljenj za vzajemno katalogizacijo:

  • dovoljenje A – pooblastilo za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij ter za kreiranje zbirnih zapisov in zapisov za izvedena dela,
  • dovoljenje B1 – pooblastilo za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov,
  • dovoljenje B2 – pooblastilo za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov,
  • dovoljenje C – pooblastilo za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva in
  • dovoljenje D – pooblastilo za vzajemno katalogizacijo antikvarnega gradiva.

Največ dovoljenj so katalogizatorji pridobili v letu 2013 (slika 1).


     Slika 1: Število pridobljenih dovoljenj za vzajemno katalogizacijo (2012–2015)

 

Na dan  4. 2. 2016 smo v Sloveniji imeli 2073 dovoljenj za vzajemno katalogizacijo v programski opremi COBISS3 (tabela 1).


     Tabela 1: Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (vključena nova dovoljenja in dovoljenja, pridobljena s prehodom)


     Slika 3: Število prehodov knjižnic na COBISS3/Katalogizacijo

Postopek prehoda knjižnic na COBISS3/Katalogizacijo se zaključuje. Knjižnice, ki še niso prešle na COBISS3/Katalogizacijo, vabimo, da to čim prej storijo.