Povezovanje sistema COBISS z bazama WoS in Scopus

V okviru portala COBISS/SciMet za spremljanje slovenske znanstvene produkcije se zajemajo podatki slovenskih avtorjev iz različnih informacijskih virov, med katerimi so tudi največje citatne baze podatkov Web of Science (WoS) in Scopus. Med bibliografskimi zapisi za članke v teh bazah podatkov in ustreznimi bibliografskimi zapisi v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI se dnevno samodejno vzpostavljajo povezave. Ko so povezave vzpostavljene, se hranijo v okviru portala, kar omogoča, da pri izpisovanju podatkov iz sistemov WoS in Scopus ni treba za vsako bibliografsko enoto izvajati online iskanja v teh sistemih in iskati ustreznih parov zapisov. Za povezane bibliografske enote se enkrat tedensko ažurirajo tudi podatki o citiranosti.

Zaradi različne identifikacije imen avtorjev v sistemu COBISS (polna imena) in v bazah WoS in Scopus (priimki in začetnice imen) ter drugih razlik v bibliografskih podatkih je programsko prepoznavanje pripadajočih zapisov zelo težavno. Največje razlike se pojavljajo v naslovih, ki vsebujejo kemijske formule ali druge simbole. Članki slovenskih avtorjev v bazah WoS in Scopus se ugotavljajo na osnovi naslovov njihovih institucij, veda pa se določi na osnovi kode znanstvenega področja revije v bazi Scopus ASJC (All Science Journal Classification). Za avtorje, za katere je na osnovi imena in priimka v sistemu SICRIS in v bazah WoS in Scopus ugotovljena povezava, se dnevno pripravijo seznami njihovih člankov v WoS in Scopus, ki še niso povezani z ustreznimi zapisi iz baze COBIB.SI (manjkajoče povezave): za raziskovalce, za ostale avtorje. Seznami manjkajočih povezav se pripravijo tudi po posameznih znanstvenih področjih. Za sporočanje povezav za zapise iz WoS in Scopus s teh seznamov z ustreznimi zapisi v bazi podatkov COBIB.SI je na voljo tudi spletni obrazec. Vse poslane povezave v najkrajšem možnem času ročno preverimo in ustrezne vključimo v COBISS/SciMet.

Pogoj za vzpostavitev povezave je, da je članek objavljen v eni od publikacij, ki so indeksirane v bazi podatkov Scopus (revije, strokovne publikacije, knjižne zbirke in konferenčno gradivo s številko ISSN) ali v naslednjih bazah podatkov WoS (Core Collection):

Vsak bibliografski zapis v bazah WoS vsebuje povezavo do seznama literature (Cited References). Seznam lahko vsebuje dela, ki imajo bibliografske zapise v bazah WoS in za katere je možno ugotoviti število citatov, ter dela, ki v teh bazah nimajo bibliografskih zapisov in za njih citiranosti ni mogoče ugotoviti. To so reference na publikacije, ki jih WoS ne indeksira in ne upošteva pri izračunu faktorja vpliva revij. Za posamezni članek v bazah WoS se izpiše število vseh citatov (Times Cited) iz vseh baz podatkov skupaj, tudi za tiste, ki niso vsebovane v Core Collection, medtem ko se pri pregledu članka, ki ga citirajo, izpišejo samo članki iz baz podatkov, do katerih imamo dostop. Tako so tudi v COBISS/SciMet upoštevani samo citati iz baz podatkov v okviru Core Collection. Za preverjanje citiranosti v bazah WoS priporočamo uporabo funkcije Search. V tem primeru najdemo samo tista dela, za katera obstaja bibliografski zapis v bazah WoS. Pri uporabi funkcije Cited Reference Search pa najdemo tudi tista dela, ki v teh bazah nimajo bibliografskega zapisa in ne vsebujejo vseh potrebnih podatkov za identifikacijo dela in njegovih avtorjev.

Baza Scopus ne vsebuje zapisov za povzetke sestankov in recenzije knjig. Posebnost te baze je, da se zapisi ne popravljajo, pač pa brišejo, nato pa se kreirajo novi zapisi z novo številko EID. Zaradi tega se že vzpostavljene povezave med ustreznimi zapisi v vzajemni bibliografski bazi COBIB.SI in bazi Scopus včasih izgubijo in je te zapise treba ponovno povezati. Povezave se vzpostavijo samodejno v roku enega tedna, če pa to ni možno zaradi neusklajenih podatkov med zapisi v vzajemni bibliografski bazi COBIB.SI in bazi Scopus, pa je treba povezave vzpostaviti ročno.

V primeru morebitnih napak v bazah WoS lahko prošnjo za popravek pošljete preko spletnega obrazca na Thomson Reuters, za bazo Scopus pa preko spletnega obrazca na Elsevier.

Prispevek pripravila: mag. Gordana Budimir