Spremljanje kakovosti bibliografskih in normativnih zapisov dnevne produkcije

V skupini Bibliografska kontrola izvajamo številne aktivnosti zagotavljanja kakovosti bibliografskih in normativnih zapisov, npr. izobraževanje katalogizatorjev, spremljanje dela katalogizatorjev – novincev, redakcijo normativne baze, pregled periodičnega naključnega programskega izbora zapisov (t. i. »50 naključnih«) ter sprotno spremljanje kakovosti zapisov.

Pri sprotnem spremljanju kakovosti zapisov skušamo ugotoviti in odpraviti različne težave pri katalogizaciji gradiva. Oblikujemo programske rešitve ali pa katalogizatorje povabimo k sodelovanju, npr. pri dopolnitvi zapisov z določenimi lastnostmi. Zbiramo, preverjamo in posredujemo tudi sporočila o nedoslednostih v zapisih, ki jih prejmemo od končnih uporabnikov COBISS-a in od katalogizatorjev.

Sredi leta 2015 smo uvedli novo neformalno obliko sprotnega spremljanja. Zanimajo nas značilnosti novejših zapisov. Predvidoma enkrat tedensko zajamemo vzorec naključnih 10 % zapisov, kreiranih na določen dan. Pri pregledu zapisov enega dne se zgledujemo po kriterijih za ocenjevanje periodičnega izbora(*) , pri čemer se osredotočimo na vidik bibliografskih formatov COMARC/B in COMARC/A (npr. ali so podatki vpisani v ustrezna polja). V primeru tehtnejših pomanjkljivosti pošljemo po e-pošti priporočila o popravkih kreatorju ali redaktorju zapisa. Poslana priporočila so oblikovana le na osnovi strukture podatkov v zapisu (tj. brez predloge); katalogizatorji jih upoštevajo glede na dejansko stanje v primarnem viru. V priporočilih so dodani viri, zato lahko katalogizator pri redakciji zapisa vsebino opomb preveri v katalogizacijskih pravilnikih in priročnikih ter drugi objavljeni dokumentaciji.

Ugotovitve spremljanja dnevne produkcije zapisov so v pomoč mnogim, ki sodelujejo v kooperativnem bibliografskem sistemu in servisih COBISS.SI. Težave, ki se pojavljajo pri obdelavi gradiva, npr. posredujemo predavateljem izobraževanj za vzajemno katalogizacijo. Pri delu se oblikujejo tudi predlogi za izboljšanje programskih orodij in bibliografskih formatov, poleg tega pa katalogizatorjem s priporočili posredujemo informacije o novostih s področja katalogizacijske prakse.

Sodelavci skupine Bibliografska kontrola želimo, da bi bilo sodelovanje z uporabniki bibliografskega sistema čim tesnejše in čim bolj ustvarjalno, zato vas, spoštovani katalogizatorji in drugi zainteresirani, vabimo, da nam sporočite svoje predloge, ki bi prispevali k še večji kakovosti bibliografskih in normativnih zapisov v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI.

Prispevek pripravila: mag. Branka Badovinac

Ugotavljanje usposobljenosti za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI