Razvoj nacionalne digitalne knjižnice na Nizozemskem

NationaLibraryNetherlandsRazvoj nacionalne digitalne knjižnice na Nizozemskem je temelji na treh ključnih točkah: strategiji, omrežju in infrastrukturi.

Johan Stapel (@bibliohan) je na konferenci COBISS 2016 izpostavil strateški načrt kot najpomembnejši dokument nacionalne knjižnice. Glavni prioriteti strateškega načrta sta realizacija nacionalne digitalne knjižnice (sem spada tudi ambiciozni cilj digitalizacije vseh tiskanih gradiv do leta 2030) ter spodbujanje nacionalnega in mednarodnega sodelovanja. Na Nizozemskem je za digitalno infrastrukturo odgovorna nacionalna knjižnica. Moč omrežja se kaže v osredotočenosti na uporabnike in močnem partnerstvu med organizacijami.Pri infrastrukturi je pomembno, da so informacije uporabnikom hitro dostopne, obenem pa je treba poskrbeti za upravljanje metapodatkov in zbirk.

Posnetek predavanja:

Predstavitev v PowerPointu:

Johan Stapel: Developing a national digital library, COBISS Maribor, 22. november 2016

Prispevek pripravil: Miha Dajčman