Infrastruktura COBISS+

Začetek razvoja COBISS+ sega v leto 2013, ko smo v IZUM-u, v sektorju za razvoj programske opreme, pripravili programsko ogrodje in strežniško okolje za aplikacijo mCobiss (OPAC za mobilne aplikacije). To ogrodje smo razširili in posodobili za potrebe nove spletne aplikacije COBISS+. Novi OPAC, ki smo ga poimenovali COBISS+, je zgrajen na platformi Java in prirejen za zagon na odprtokodnem aplikacijskem strežniku WildFly.  V prispevku na Konferenci COBISS 2016 je mag. Vojko Ambrožič predstavil arhitekturo nove aplikacije COBISS+. Predstavil je njene komponente in razložil, kako te komunicirajo z drugimi deli programske opreme COBISS. Predstavil je tudi umeščenost strežnikov COBISS+ v celotno infrastrukturo strojne opreme v IZUM-u. Posebno pozornost je namenil odprtokodnemu iskalniku SOLR, ki je osrednja komponenta nove aplikacije, in infrastrukturi sistema, namenjenega avtentikaciji Shibboleth v aplikaciji COBISS+.

Posnetek predavanja:

Predstavitev v PowerPointu:

Vojko Ambrožič: Arhitektura OPAC, COBISS Maribor, 23. november 2016

Prispevek pripravil: mag. Sergej Lah