Izobraževanja v sistemu COBISS

Tecaj1039RZIzobraževanje v sistemu COBISS predstavlja pomembno področje podpore uporabnikom. V letu 2016 smo v primerjavi z letom prej sicer izvedli nekaj manj tečajev, kar je posledica dejstva, da smo v preteklosti intenzivno izvajali tečaj »Prehod na COBISS3/Katalogizacijo«, ki je predstavljal del procesa prehoda na novo programsko opremo v knjižnici. S koncem leta 2015 se je tečaj ukinil, saj se je tudi proces prehoda v Sloveniji na tem segmentu počasi zaključil.

Pregled klasičnih izobraževanj v letu 2016:

Tabela_COBISS_tec_klas

V letu 2017 ponovno pričakujemo znatno povečanje tečajev, saj se pripravljamo na vključitev šolskih knjižnic v COBISS. Knjižnice bo treba ustrezno izobraziti pred prehodom na novo programsko opremo, za kar so predvideni določeni tečaji. Predvidena vključitev šolskih knjižnic v obdobju treh let je zapisana v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A) .

V okviru sistema izobraževanj COBISS že vrsto let izvajamo tudi spletne oblike brezplačnih tečajev. Več o brezplačnih spletnih tečajih lahko preberete v prispevku z naslovom “Spletno učenje v skupnosti COBISS.SI” v reviji Organizacija znanja:

Pregled izvedenih spletnih tečajev v letu 2016:

Tabela_COBISS_tec_spletV letu 2017 načrtujemo porast izvedbe spletnih izobraževanj, saj pripravljamo nove vsebine, kot na primer nov spletni tečaj za uporabo prenovljene virtualne knjižnice Slovenije COBISS+, ki ga bomo začeli izvajati v drugi polovici leta.

V oddelku za izobraževanje se trudimo, da bi kar najbolje zadostili predlogom in željam naših uporabnikov, zato z njimi nikar ne odlašajte. Vaša vprašanja in predloge pričakujemo po e-pošti na naslovu podpora@izum.si ali po telefonu na 02/25-20-379. Program izobraževanj 2017 je dostopen na portalu izobraževanj http://izobrazevanje.izum.si/ .

Prispevek pripravil: dr. Aleš Bošnjak