Objave v najuglednejših publikacijah

objave v najuglednejših publikacijah

V SICRIS-u vsako nedeljo objavimo seznam najuglednejših znanstvenih del raziskovalcev, ki so bila katalogizirana v minulem tednu in objavljena v tekočem in preteklem letu.

Po kliku na povezavo »Objave v najuglednejših publikacijah« se odpre seznam bibliografskih enot:

izpis najuglednejših znanstvenih del

V seznam se uvrstijo tista znanstvena dela, ki v skladu s pravilnikom ARRS predstavljajo izjemne dosežke (A”):

  • patent (evropski, ameriški ali japonski) in nova sorta,
  • objava monografije z več kot 100 stranmi, izdane pri založbi s seznama agencije (BIBLIO-C),
  • članek v prvi ali drugi reviji v JCR iz kategorij SCIE,
  • ­članek v reviji, ki ima faktor vpliva v JCR večji od 8,
  • članek v reviji, ki ima faktor vpliva v JCR (iz kategorij SCIE) 3-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij (približno zgornjih 5 %) (ne upoštevajo se članki v revijah z IF, manjšim od 3),
  • ­članek v reviji, ki ima faktor vpliva v JCR (iz kategorij SSCI) 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij (približno zgornjih 10 %),
  • ­članek v zgornji četrtini revij v SNIP iz kategorij Scopus (h),
  • ­članek v zgornji četrtini revij v SNIP iz kategorij Scopus (d).

Kot faktor vpliva se v zbirkah SCIE in SSCI uporablja JCR (Journal of Citation Reports), v zbirki Scopus pa SNIP (Source Normalized Impact per Paper). Scopus (d) predstavlja družboslovne kategorije v bazi SNIP, Scopus (h) pa humanistične.

Prispevek pripravila: Apolonija Marolt Zupan