Z ministrico dr. Majo Makovec Brenčič o že skoraj uresničenih in načrtovanih projektih IZUM-a

V začetku aprila je IZUM obiskala dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za znanost, šolstvo in šport. Direktor dr. Aleš Bošnjak je tako (na začetku svojega mandata) imel priložnost, da ji predstavi nove prostore in najbolj smele projekte, kot so vključevanje šolskih knjižnic v sistem COBISS, vključevanje splošnega geslovnika v segment COBISS/Katalogizacija, vključitev projekta Trubar v segment COBISS/Izposoja, vzpostavitev vseslovenske akademske digitalne zbirke in izgradnja superračunalnika (storitev HPC) za vzhodno slovensko regijo.

PolonaM-3076_Reducirana

Ministrica je izrazila navdušenje, da se bo projekt vključevanja šolskih knjižnic v sistem COBISS kmalu uspešno zaključil. Prav tako si z vključitvijo projekta Trubar v sistem COBISS obeta koristno pridobitev pri delu šol in šolskih knjižničarjev, ki upravljajo z učbeniškim skladom. Posebno pohvalo je IZUM dobil zaradi dogovora, da bo izvedel brezplačne konverzije baz tistih šolskih knjižnic, ki so imele urejene podatke o knjižničnem gradivu.

To pomlad, natančneje maja, bo realiziran tudi večletni projekt SGC, to je vključitev splošnega geslovnika COBISS v segment COBISS3/Katalogizacija, s čimer bodo slovenske knjižnice pridobile vpogled v postkoordiniran geslovnik, ki jim bo v pomoč pri predmetnem označevanju. Normativni zapisi bodo povezani, navigacija med njimi bo omogočena, prav tako redakcija teh zapisov, ki jo bo opravljala skupina v IZUM-u, pripravljamo pa tudi možnost, da bodo lahko knjižničarji vpisovali predloge za nova gesla.

Zastavljeno je tudi že delo na projektu akademske digitalne zbirke – ADZ.SI. Namen projekta, ki je nastal konec minulega leta na pobudo IZUM-a, UKM, CTKLJ in UPUK, je z enim iskalnim orodjem omogočiti dostop do tujih in domačih elektronskih virov, torej do virov, ki jih knjižnice naročajo pri ponudnikih mednarodne znanstvene literature, in do virov, ki so v repozitorijih univerz ter nacionalne knjižnice. S takšnim enovitim iskalnim orodjem bi ne samo racionalizirali stroške, ampak bi tudi omogočili dostop do vseh razpoložljivih elektronskih virov širši množici uporabnikov. Vključitev v sistem COBISS je predvidena za konec leta 2018.

Po ogledu računalniškega centra pa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport povabilo IZUM, naj odda vlogo za projekt Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur. Osnovni cilj projekta je vzpostavitev superračunalniškega centra v vzhodni Sloveniji (HPC – high-performance computing) in vzpostavitev podatkovnega skladišča za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora. Sredstva v višini 20 milijonov evrov bodo zagotovljena iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, rok za izvedbo projekta pa je do konca leta 2019. IZUM bo projekt izvajal skupaj z Univerzo v Mariboru in Fakulteto za informacijske študije iz Novega mesta, zato je bil aprila 2018 sprejet v konzorcij Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja SLING – Slovenske iniciative za nacionalni grid (mrežo), v kateri sodeluje 18 organizacij in katerega zastopnik je Arnes.

Vsi predstavljeni novi projekti zahtevajo intenzivna vlaganja v opremo, predvsem pa v ljudi, zato IZUM v bližnji prihodnosti načrtuje nova zaposlovanja. Ministrstvo po zagotovilih ministrice popolnoma podpira programske usmeritve vodstva in bo pri uresničevanju zadanih nalog zagotavljalo vso potrebno podporo.

Prispevek pripravila: dr. Renata Zadravec Pešec