Format UNIMARC in Stalni odbor UNIMARC (PUC)

Z razvojem računalniških knjižničnih katalogov se je razvijal tudi podatkovni in komunikacijski format MARC, tj. računalniško čitljivi zapis s strukturo, ki ustreza elementom bibliografskega vpisa. V zgodnjih 70. letih 20. st. je obstajalo že več kot 20 različic MARC formatov, ki pa žal med sabo niso bili združljivi. V skladu z načeli Univerzalne bibliografske kontrole (Universal Bibliographic Control, UBC), ki poudarja pomen mednarodne izmenjave podatkov z namenom zmanjševanja stroškov katalogizacije, je zveza International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) podprla razvoj mednarodnega formata UNIMARC s prvo izdajo formata že leta 1977. Pod okriljem IFLA je razvoj UNIMARC-a temeljil na razumevanju kulturne raznolikosti uporabnikov formata.

Priročnik UNIMARC/A
Priročnik UNIMARC/A

Danes UNIMARC predstavlja nabor štirih formatov: bibliografski (UNIMARC/B), normativni (UNIMARC/A), klasifikacijski (UNIMARC Classification) in format za podatke o zalogi (UNIMARC/H), ki jih ustanove lahko uporabljajo neposredno ali pa so temelj posameznim različicam formata, npr. slovenski COMARC (Brešar, 2004).

Od leta 1991 usmerja razvoj formata Stalni odbor UNIMARC (Permanent UNIMARC Committee, PUC). Delo odbora temelji na načelih prostovoljstva, sicer pa je strokovni organ IFLA in od leta 2003 deluje v okviru strateškega programa UNIMARC, ki je eden izmed šestih strateških programov IFLA (https://www.ifla.org/unimarc). Odbor v mandatnem obdobju 2017–2018 sestavlja osem stalnih članov, trije korespondenčni člani in ena strokovna svetovalka, predseduje mu pa mag. Gordana Mazić iz IZUM-a.

Osnovni namen odbora so razvoj, vzdrževanje in promocija formata. Najpomembnejši cilji pa so prenosljivost podatkov UNIMARC na semantični splet, implementacija konceptualnega modela FRBR oz. sedaj LRM, usklajevanje s spremembami ISBD, RDA in MARC21 ter uvajanje standardnih in drugih identifikatorjev za upravljanje in dostop do elektronskih publikacij (Mazič, 2015).

Udeleženci sestanka PUC, Rim, april 2018
Udeleženci sestanka PUC, Rim, april 2018

Letos je v Rimu med 22. in 23. marcem potekal že 28. sestanek PUC, na katerem se je predstavil nov korespondenčni član odbora Stanislaw Golubtsov (National Library of Russia). Na sestanku so se izmenjale informacije o dogajanju v drugih sekcijah in skupinah IFLA, potrdil se je protokol izmenjave informacij med PUC in RSC (RDA). Začrtale so se priprave 5. srečanja UNIMARC uporabnikov in 1. azijsko regionalno srečanje UNIMARC uporabnikov, ki bo v Teheranu novembra 2018. Oblikovala se je uredniška skupina za pripravo spletne izdaje priročnikov formata UNIMARC/B in UNIMARC/A. Največ pozornosti se je namenilo dopolnjevanju in urejanju priročnikov UNIMARC/B in UNIMARC/A, člani odbora so obravnavali kar 21 predlogov sprememb. Podrobnosti bodo predstavljene v zapisniku sestanka, ki bo dosegljiv na spletni strani odbora (https://www.ifla.org/unimarc/puc).

Naslednji sestanek odbora bo najprej neformalni v okviru letošnjega kongresa IFLA v Kuala Lumpur, formalni sestanek pa je predviden v Mariboru v začetku maja 2019.

Prispevek sestavila:
mag. Branka Badovinac

Viri: