Dr. Vesna Čopič na konferenci COBISS 2018 o svetovnih trendih šolskega knjižničarstva

Dr. Vesna Čopič je odgovorna oseba za šolske knjižnice v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V okoli 480 osnovnošolskih knjižnicah in okoli 110 srednješolskih knjižnicah je skupaj zaposlenih 520 knjižničark in knjižničarjev, ki razpolagajo z 8,5 milijona enot knjižničnega gradiva in ki za svoje delovanje na leto porabijo 20 milijonov evrov. Že po teh materialnih kazalcih gre za zelo obširen kompleks, ko pa upoštevamo še vpliv šolskih knjižnic na kakovost izobraževanja, pa si zasluži to področje največjo pozornost.

Rezultat iskanja slik za vesna čopič Vesna Čopič je po izobrazbi diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom, ki pa se je kmalu preusmerila v sociologijo oziroma kulturologijo in leta 2006 doktorirala na Fakulteti za družbene vede z disertacijo o problemih tranzicije in kolektivnih dobrinah. V mednarodnih krogih je dobro znana kot strokovnjakinja za kulturne politike in menedžment v kulturi, kar je tudi njena habilitacijska domena. Sodeluje v številnih mednarodnih ekspertnih skupinah in institucijah, kot so Svet Evrope, Mosaic, ECF, Compendium in druge. Pred visokošolsko kariero je delala na Ministrstvu za kulturo in prispevala opazen delež k sistemski ureditvi področja kulture, sedaj pa je zaposlena na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Njena bibliografija v COBISS-u obsega okoli 150 enot znanstvenih in strokovnih prispevkov.

Sama sebe označuje za “večno učenko”, sodi pa med vidne slovenske kritične intelektualke, ki se v javnem življenju angažira za posodobitev institucij in mednarodno primerljivost kakovosti življenja v Sloveniji. Tudi njeno delovanje na področju šolskih knjižnic se je začelo s kritično ugotovitvijo nelogičnosti, da država razvija uspešen knjižnični informacijski sistem COBISS, večino šolskih knjižnic pa pušča zunaj njega. Prav za mlade uporabnike knjižnic je najbolj pomembno, da čim prej usvojijo sodoben in globalno naravnan knjižnični servis. Brez njega ni možna učinkovita izraba informacij in znanja, ki jih knjižnice hranijo v svojih zbirkah knjig in vse pogosteje elektronskih nosilcev del. Zato je celovita vključitev šolskih knjižnic v sistem COBISS velik korak v smeri pametne Slovenije. Na konferenci COBISS 2018 bo dr. Čopičeva predstavila svetovne trende in uresničevanje Iflinih smernic.

Prijava na konferenco COBISS 2018 na spletnem naslovu: http://home.izum.si/cobiss/konference/konf_2018/.

Prispevek pripravil: mag. Franci Pivec