Prenovljena aplikacija Najbolj brano gradivo

IZUM (Institut informacijskih znanosti) je v maju objavil prenovljeno aplikacijo Najbolj brano gradivo, ki omogoča izpis seznamov najpogosteje izposojenega gradiva v knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI in imajo v COBISS-u avtomatizirano izposojo.

Aplikacija je od 14. 5. 2020 dostopna na naslovu https://plus.cobiss.si/most-read-web, v veljavi pa ostaja tudi stari naslov https://home.izum.si/cobiss/top_gradivo.

Na seznam najpogosteje izposojenega gradiva v posameznem mesecu so vključeni skupni podatki o izposoji v vseh slovenskih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo (na dan 18. 6. 2020 je teh knjižnic 831). Seznam je omejen na 2000 enot največkrat izposojenega gradiva v posamezni knjižnici v posameznem mesecu.

Aplikacija omogoča prikaz podatkov za posamezno knjižnico, če se je knjižnica odločila za javni prikaz podatkov o izposoji (na dan 19. 6. 2020 je teh knjižnic 608). V vsakem primeru pa lahko vidimo sumarne podatke za vse knjižnice v sistemu COBISS. Prikaz podatkov lahko omejimo z izbiro naslednjih kriterijev:

  • gradivo (monografije, serijske in neknjižno),
  • obdobje izposoje (izbira meseca in leta – privzet je prikaz zadnjega meseca, lahko pa izdelamo seznam za poljubno obdobje v zadnjih petih letih),
  • leto izida (leto izida publikacij),
  • vrsta knjižnice (izbira vrste knjižnice ustreza vrsti knjižnice v sistemu COBISS) in
  • knjižnica (izbira vseh knjižnic ali posamezne knjižnice, ki dovoljuje prikaz podatkov o izposoji).

Najpomembnejša novost v posodobljeni aplikaciji je fasetno omejevanje izbora po:

  • vrsti vsebine (roman, drugo leposlovje, antikvarno gradivo, drugo, referenčno delo, strokovno delo, učno gradivo, zaključno delo, znanstvenoraziskovalno delo – pri čemer je pri večini možno izbrati še podkategorije),
  • vrsti gradiva (knjige, e-knjige, časopisi, revije ipd., videoposnetki in filmi, zvočni posnetki, notno gradivo, slikovno gradivo, računalniški CD‑ji in DVD‑ji, kartografsko gradivo, igrače – predmeti) in
  • ciljni skupini (mladina, odrasli, otroci).

Slika 1 prikazuje seznam najpogosteje izposojenega gradiva (knjig in e-knjig) za ciljno skupino “mladina” v Mariborski knjižnici (SIKMB) v marcu 2020.

Slika 1: Seznam najpogosteje izposojenih knjig in e-knjig za mladino v Mariborski knjižnici (SIKMB) v marcu 2020

Pomembna novost je tudi ta, da lahko izdelan seznam najbolj branega gradiva posamezna knjižnica vključi tudi na svojo spletno stran prek povezave Vdelava seznama.

Različne izdaje istega gradiva so združene v skupine. S klikom na posamezni naslov lahko uporabniki pregledajo tudi vse izdaje in prevode tega dela ter število njihovih izposoj. Z dodatnim klikom pa lahko dobijo podrobnejši prikaz izbranega gradiva v COBISS+.

Prispevek pripravili: Aleksandra Rubelj, Zdenka Stiplošek