5. redna seja Sveta COBISS.Net

V začetku septembra je prek orodja Zoom potekala 5. redna seja Sveta COBISS.Net. Z izjemo treh odsotnih predstavnic so se je udeležili vsi člani – tudi na novo imenovani predstavnik Unesca, Bhanu Neupane.

A screen shot of a group of people posing for a photo Description automatically generated

Svet COBISS.Net je nastal leta 2016 na podlagi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) o podelitvi statusa regionalnega Unescovega centra II. kategorije IZUM-u. Sestavljajo ga direktorji nacionalnih knjižnic v mreži COBISS.net in vodje nacionalnih centrov COBISS, predstavniki ministrstev/agencij, ki upravljajo nacionalne sisteme E-CRIS, ter član, ki ga imenuje Unesco. Ker v Sloveniji naloge nacionalnega centra COBISS opravlja IZUM, je član Sveta COBISS.Net tudi direktor IZUM-a.

Naloge Sveta COBISS.Net so:

  • izmenjava izkušenj z implementacijo sistemov COBISS in E-CRIS v sodelujočih državah in predlaganje ukrepov za odpravo morebitnih težav,
  • usklajevanje prioritet pri razvoju in implementaciji aplikacij COBISS in E-CRIS ter njihovem povezovanju z drugimi sistemi in servisi
  • usklajevanje aktivnosti pri pridobivanju virov financiranja širitve mreže COBISS.net,
  • oblikovanje priporočil Upravnemu odboru IZUM-a.

Novi član Sveta, predstavnik Unesca Bhanu Neupane, je z IZUM-om tesno povezan od samega začetka IZUM-ove vloge Unescovega centra II. kategorije in je poleg slovenskega Urada za UNESCO pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport IZUM-ova edina kontaktna oseba pri tej svetovni organizaciji. IZUM je skupaj z njim pripravljal več osnutkov akcijskih dokumentov.

Glavna vsebinska tema 5. redne seje je bil predlog Akcijskega načrta za obdobje 2020–2023. Izpostavljene so bile naslednje ključne naloge: širitev mreže (povečanje števila uporabnikov, akcije, priprave lokalnih orodij), izobraževanje (program za mentorje, bolonjski študij bibliotekarstva), obogatitev znanstvenih bibliografij (skupni register repozitorijev in harmonizacija lokalnih repozitorijev, povezave z WoS, enotna infrastruktura za odprti dostop (repozitorij za znanstveno področje in za arhiv, pridobitev podatkov iz WoS, povezave z zapisi v COBISS-u) ter promocijske aktivnosti (dnevi COBISS, sofinanciranje konference COBISS, sodelovanje pri Unescovih dogodkih v regiji, družbeni mediji). Unesco ponuja neposredno pomoč pri znanstvenih bibliografijah in enotni infrastrukturi za odprti dostop.

Posamezni člani Sveta so povedali, kje v posameznih državah vidijo razloge za slabši razvoj informacijskega sistema E-CRIS. Morda bi bila priprava vzorčnih bibliografij dober začetek, ki bi lahko bil predstavljen pristojnim ministrstvom.

Diskusija je zajela tudi ideje o finančni pomoči projektu COBISS.net s strani evropskih institucij. Člani so se seznanili s krajšim zgodovinskim pregledom dogodkov glede tega. Unesco je bil pripravljen pomagati, vendar je treba angažirati administrativne in politične sile v posameznih državah članicah COBISS.net, tako da je jasno vidna ne le deklarativna podpora posameznih knjižnic, ampak tudi resna podpora na ravni države.

Člani so še razpravljali o možnosti drugačnih poslovnih modelov (članarine) in o izkušnjah pri spletnem izobraževanju.