mCOBISS v vseh državah v mreži COBISS.net

A screen shot of a smart phone Description automatically generated

Leta 2012 smo na Institutu informacijskih znanosti v Mariboru začeli razvijati mobilno aplikacijo mCOBISS. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropske unije pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Na začetku je bila aplikacija namenjena samo uporabnikom v Sloveniji, leta 2020 pa je dosegla uporabnike v vseh državah v mreži COBISS.net.

Že na samem začetku smo razvoj aplikacije mCOBISS zastavili tako, da bi lahko najbolje izkoristili funkcionalnosti posamezne mobilne platforme – Android, iOS in Windows mobile. Ker se je izkazalo, da mobilno platformo Windows Mobile uporablja izredno malo uporabnikov, saj prodaja tovrstnih mobilnih naprav ni bila tako uspešna, kot je bilo pričakovano, smo razvoj za to platformo kmalu tudi opustili.

Proizvajalci mobilnih naprav in programske opreme, kot so Google in Apple, razvijalce mobilnih aplikacij nenehno »silijo« v posodobitve zaradi strožjih varnostnih zahtev, novih funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje. Čeprav to predstavlja strošek za podjetje, v IZUM-u nenehno sledimo tem posodobitvam in dopolnjujemo svojo aplikacijo z namenom, da zagotovimo dobro uporabniško izkušnjo.

Ker je sistem COBISS prisoten tudi izven Slovenije, smo leta 2015 razvili samostojni mobilni aplikaciji za COBISS.SR in COBISS.BH, vendar samo na platfotmi Android, ker je uporabnikov na omenjeni platformi štirikrat več kot na iOS platformi. Če bi nadaljevali v tej smeri in bi za vsako od osmih držav, kjer imajo sistem COBISS, razvijali hkrati samostojno aplikacijo na dveh platformah, bi bil to prevelik zalogaj, saj imamo omejene vire.

S prehodom na sodobnejše zaledno okolje lahko zdaj ponudimo eno aplikacijo za vse države. Najprej smo leta 2019 v vseh državah COBISS.net izdali enotno aplikacijo za Android, v prvi polovici leta 2020 pa je sledila še enotna aplikacija za platformo iOS. Tako si sedaj uporabniki ne glede na državo, v kateri uporabljajo COBISS, namestijo enotno aplikacijo. Ob namestitvi imajo možnost izbrati sistem, v katerem bodo storitve COBISS uporabljali. V vseh sistemih je možno poleg uradnega jezika izbrati tudi angleški jezik.

A screenshot of a cell phone Description automatically generated Funkcionalnosti mobilne aplikacije, med katerimi sta najbolj uporabljeni rezervacija in podaljšanje gradiva, so odvisne od storitev, ki jih znotraj sistema ponuja posamezna knjižnica. Če knjižnica svojim članom ne omogoča določene funkcionalnosti, tudi v mobilni aplikaciji ni na voljo. Razmerje med rabo mobilne aplikacije mCOBISS in rabo spletne aplikacije COBISS+ je v državah v COBISS.net primerljivo in je predvsem odvisno od števila vpisanih članov in od tega, ali so člani pridobili geslo za storitev Moja knjižnica.

Z namenom, da bi aplikacijo spoznalo čim več uporabnikov, redno izvajamo delavnice za knjižničarje in končne uporabnike (v času koronavirusa potekajo seveda online).

Prispevek pripravil: Boštjan Batič

 

Reference:

Zadravec Pešec, R., in Batič, B. (2020): mCobiss – anywhere and anytime. Bibliotekar, letn. 62, št. 1, str. 29–50. Dostopno na: http://bibliotekar.online/pdf/2020/bibliotekar-62-1-3.pdf.

Domača stran mCobiss: https://m.cobiss.si/.

FB skupina za delavnice COBISS: https://www.facebook.com/groups/DelavnicaCOBISSKatalog.