Bine se predstavi – razlagalni videi mCOBISS

A picture containing toy, doll Description automatically generated

Razvijalci mobilnih aplikaciji težimo k temu, da bi bila programska oprema dovolj enostavna, intuitivna in prijazna za uporabnika. Da bi uporabnik lahko hitro in enostavno prišel do informacij, ki jih potrebuje in bil pri tem deležen najboljše uporabniške izkušnje. Torej za samo uporabo aplikacije uporabnik naj ne bi potreboval dodatnih razlag in navodil. V primeru mobilne aplikacije mCOBISS lahko trdimo, da bo večina uporabnikov, ki se prvič srečajo z njo, znala samostojno uporabljati večino funkcionalnosti, ki jim je na voljo, saj je aplikacija dovolj preprosta, pregledna in posebej prilagojena za posamezno mobilno platformo, kot sta iOS in Android.

Torej čemu potreba po razlagalnih videih? Razlagalni video uporabimo takrat, ko želimo določene postopke predstaviti uporabnikom. Postopke, ki jih z besedo težko opišemo in si jih vizualno lahko lažje predstavljamo, je smiselno posneti in na tak način predstaviti uporabnikom. Pomembna je dolžina posameznega posnetka, saj uporabniki pri dolgih posnetkih hitro izgubijo pozornost in ga začnejo preskakovati. Če je vsebine preveč, je smiselno posnetke razdeliti na manjše vsebinsko zaključene sklope. To od nas zahteva dobro načrtovanje pri pripravi posnetka.

V primeru mobilne aplikacije mCOBISS pa razlagalni video uporabimo bolj kot promocijo storitve, da bi uporabnikom predstavili, kaj jim danes ponujajo knjižnice. Po pregledu statistik večina uporabnikov še nima urejenega dostopa do profila MojCOBISS in storitve Moja knjižnica, kjer lahko poiščejo, rezervirajo in podaljšajo izposojo za gradivo, ki ga potrebujejo. Z razlagalnimi video posnetki smo želeli uporabnikom na prijazen način predstaviti sodobne rešitve, ki jih prinašajo spletne tehnologije. Ker je aplikacija namenjena predvsem mlajši generaciji, so video posnetki dobili tudi glavnega junaka Bineta. Na tak način se gledalec posnetka bolj osebno poveže z vsebino, saj ta z uporabo lika zadovoljnega uporabnika dobi pravi pomen.

Text Description automatically generated

Za objavo in distribucijo smo izbrali spletno video platformo YouTube, kjer že imamo svoj kanal. Platforma nam zraven objave posnetka omogoča tudi večjezičnost, saj smo prevedli naslove in opise v več jezikov in jih opremili s podnapisi. Na tak način smo zagotovili, da so posnetki uporabni tudi za tuje govoreče uporabnike. Vabljeni k ogledu: VIDEO.

Prispevek pripravil: Boštjan Batič