Federacija COBISS AAI

IZUM in knjižnice ponujajo svojim uporabnikom številne informacijske servise in večina od teh zahteva prijavo uporabnika. Prijava se izvaja na osnovi uporabniškega imena in gesla in omogoča avtentikacijo in avtorizacijo uporabnika. Še posebej so zanimivi tisti servisi, ki omogočajo personalizacijo storitev, tj. nastavitve, ki si jih lahko uporabniki nastavijo po svoji presoji (uporabniški profili) in na ta način servis prilagodijo svojim željam in potrebam. Pri tem se zastavlja vprašanje, kakšen prijavni mehanizem uporabiti.

IZUM upravlja s tovrstnim mehanizmom na osnovi podatkov identitet/članov v sistemu COBISS. Avtentikacijsko-avtorizacijsko infrastrukturo LDAP smo nadgradili s programsko komponento Shibboleth, ki omogoča enotno prijavo uporabnika (single sign-on), s tem pa smo odpravili potrebo po ponovnih večkratnih prijavah v različne informacijske servise. Tehnološko infrastrukturo smo poimenovali Federacija COBISS AAI ter se povezali s tujimi ponudniki informacijskih servisov, kot so Thomson Reuters, Elsevier, ProQuest in EBSCO. S tem smo uporabnikom knjižnic omogočili prijavo na osnovi prijavnih podatkov iz COBISS-a.

Uporabljati le eno uporabniško ime in geslo za vse informacijske spletne storitve še vedno ostaja precej oddaljen cilj, ki se mu pa korakoma približujemo – vsaj na področju knjižnično-informacijskih servisov.

Več o federaciji COBISS AAI lahko preberete v članku v reviji Organizacija znanja:

OZ 2014/1

Prispevek pripravil: Miran Petek

Eden odgovor na “Federacija COBISS AAI”

  1. Uporaba enega in istega uporabniško imena in geslo za dostop do različnih spletnih storitev je žal pri mnogih uporabnikih realnost 🙂

Komentarji so izklopljeni.