Do znanja iz udobja domačega fotelja – spletni tečaji COBISS

Živimo v času hitrih in nenehnih sprememb na področju interneta in informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), kar se kaže tako v načinu življenja in potrebah posameznika in celotne družbe kot tudi v načinu dela, učenja in izobraževanja.Spletno učenje V sodobni učeči se družbi se  mora posameznik nenehno učiti, izpopolnjevati in izobraževati na vseh področjih življenja. Le tako bo ostajal v stiku s hitro spreminjajočo se tehnologijo, informacijska pismenost pa bo ostala na ravni, potrebni za uspešno in kvalitetno delo pri šolanju, v delovnih organizacijah in v vsakdanjem zasebnem življenju.


Na Institutu informacijskih znanosti (IZUM) pripisujemo velik pomen izobraževanju in učenju kot vseživljenjskemu in večrazsežnostnemu procesu. Poleg izobraževalne dejavnosti, ki jo izvajamo predvsem za uporabo programske opreme COBISS in za potrebe knjižničarjev, že vrsto let organiziramo in izvajamo brezplačne spletne tečaje za uporabo COBISS/OPAC-a in drugih informacijskih servisov (ProQuest, EBSCOhost, Web of Science in Scopus).
Spletni tečaji so namenjeni in dostopni širokemu krogu uporabnikov: knjižničarjem, profesorjem, raziskovalcem, študentom, dijakom, zaposlenim v različnih institucijah in vsem, ki se želijo naučiti uporabljati storitve COBISS/OPAC-a in tujih informacijskih servisov.

Ponudba spletnih tečajev

Spletni tečaji se izvajajo v spletnem okolju Moodle. Gre za priljubljeno prosto dostopno, odprtokodno učno okolje in sistem za upravljanje e-izobraževanja in podporo drugim oblikam sodelovanja pri delu.
Posamezni spletni tečaj je v času trajanja tečaja dostopen 24 ur na dan (dostop od koder koli in kadar koli), zato si lahko tečajniki prilagodijo učenje in porazdelijo delo po lastni presoji in možnostih ter tečaj zaključijo kadar koli v času trajanja tečaja. Inštruktor spremlja in usmerja učenje, pomaga tečajnikom pri učenju in odgovarja na njihova vprašanja.

Spletni tečaji so praktično naravnani, tako da udeleženci spoznajo osnovne pojme, načine uporabe baz podatkov, iskalne obrazce in oblikovanje iskalnih izrazov ter različne druge uporabne vsebine. Za prejem potrdila o udeležbi na tečaju je treba opraviti zaključni preizkus z najmanj 50-odstotno uspešnostjo.
Vsak spletni tečaj je razdeljen na posamezne vsebinske sklope oz. učne enote. Struktura tečaja temelji na modularnem konceptu, kar pomeni, da se lahko posamezne učne enote tečaja uporabljajo neodvisno, in sicer glede na individualne potrebe in želje tečajnika. Posamezni spletni tečaj je strukturiran v poglavja in podpoglavja, v katera so poleg besedila vpeti tudi medijski oz. vizualni elementi, kot so slike, posnetki, diagrami in preglednice. Vsebuje veliko praktičnih vaj in primerov, kvize za sprotno preverjanje znanja, povezave do drugih podobnih vsebin in dodatnih razlag, dostopnih na spletu, idr.

Spletni tečaj COBISS/OPAC Online javno dostopni katalogi v učnem okolju Moodle

Spletne tečaje odlikujejo:
• modularni koncept in preglednost vsebine,
• razumljive razlage s slikovnimi prikazi,
• kvizi za sprotno preverjanje pridobljenega znanja,
• zanimivi primeri, opremljeni z vizualnimi prikazi oz. posnetki,
• zmožnost prilagajanja individualnim potrebam, saj je tečaj v času trajanja tečaja dostopen 24 ur na dan,
• učbenik tečaja s celotno vsebino in vajami v pdf-formatu, ki si ga lahko uporabnik natisne ali shrani na svojo napravo,
• zaključni preizkus,
• spremljanje in usmerjanje učenja, inštruktor pomaga tečajnikom in odgovarja na njihova vprašanja,
• različne komunikacijske možnosti za medsebojno komuniciranje udeležencev tečaja in za komunikacijo z inštruktorjem tečaja,
• dostopnost vsem zainteresiranim uporabnikom,
• brezplačnost udeležbe na tečaju idr.

Več informacij je na voljo na naslovu http://home.izum.si/izum/e-izobrazevanje/.

Pripravili: Aleksandra Rubelj, Janita Tacer Slana