Rastem z e-viri: uspešen projekt Goriške knjižnice

Učenci spoznavajo COBISS v računalniškem kotičku Goriške knjižnice
Učenci spoznavajo COBISS v računalniškem kotičku Goriške knjižnice

E-viri so del našega vsakdanjega življenja, tisti v knjižnicah pa sestavni del knjižnične zbirke. Splošne knjižnice veliko e-virov (predvsem tujih) naročamo, smo pa tudi same nosilke in soustvarjalke nekaterih odličnih e-virov in portalov. Pričujoči prispevek osvetljuje projekt Rastem z e-viri, ki je nastal v Goriški knjižnici in je namenjen spodbujanju uporabe kakovostnih e-virov, ki jih ponuja Goriška knjižnica. Polonca Kavčič in Saša Vidmar sva projekt, ki temelji na promociji e-virov (uporaba in dostop), zastavili leta 2012, leta 2014 pa sva ga poimenovali Rastem z e-viri.

Z izvajanjem projekta sva zasledovali naslednje cilje:

  • Uporabniki prepoznajo podatkovne baze kot kvaliteten in verodostojen vir.
  • Nekateri e-viri postanejo ena od možnosti za promocijo dela v kulturno‑izobraževalnih ustanovah.
  • Spodbujanje ustanov in posameznikov k sodelovanju in soustvarjanju (nekaterih) e-virov.
  • Promocija dela slovenskih knjižničarjev.
  • Krepitev splošne povezanosti in sodelovanja s kulturno-izobraževalnimi ustanovami na Goriškem območju.
Delavnica v Goriški knjižnici (foto: arhiv Goriške knjižnice)

Za ciljno skupino sva določili osnovnošolce predmetne stopnje, dijake in tudi študente, ker sva predpostavljali, da nekateri med njimi že uporabljajo e-vire (tudi vprašljive kakovosti), drugi pa se bodo v procesu šolanja prvič srečali z njimi. Pomembno se nama je zdelo, da že mlade uporabnike navajamo na odgovorno in preudarno uporabo spletnih virov ter jih ozaveščamo, da so ti dostopni tudi na spletnih straneh knjižnic.

V nadaljevanju sva vzpostavili kontakte z izobraževalnimi ustanovami in jim ponudili delavnice v naši izvedbi. Nisva pričakovali, da se bo to izkazalo za največji izziv. Po več neuspešnih poskusih se je izkazalo, da so bile na naša vabila najbolj odzivne šolske knjižničarke, zato povabila še danes po večini naslavljamo neposredno nanje.

K uspehu projekta Rastem z e-viri je veliko pripomogla tudi izbira prostora izvajanja delavnic. Večina dogodkov in delavnic, ki jih pripravljamo v knjižnici, izvajamo v prostorih knjižnice. Delavnice v okviru projekta pa se največkrat izvajajo v računalniških učilnicah sodelujočih šol. S tem smo se približali tudi šolam, ki nimajo sedeža v Novi Gorici, ter jim na ta način prihranili čas in finančna sredstva. Prav tako je knjižnica na ta način v svojem okolju postala bolj prepoznavna kot zanesljiva in strokovna ustanova.

Dijaki v okviru delavnice raziskujejo dLib (foto: arhiv Goriške knjižnice)
Dijaki v okviru delavnice raziskujejo dLib (foto: arhiv Goriške knjižnice)

Poleg fleksibilnosti je bilo najino vodilo tudi prilagodljivost, ki se nanaša predvsem na datum in čas izvajanja delavnic. Največkrat sva datume, ki so jih predlagali na šolah, potrdili in svoj delavnik prilagodili delavnicam. To pomeni, da včasih celoten delavnik preživiva na posamezni osnovni šoli in tudi večkrat ponoviva enako vsebino ali pa izvajava tematsko zelo različne delavnice na podlagi različnih e-virov. Šole po potrebi obiščeva tudi v popoldanskem času, v okviru raznih krožkov.

Z vsebino delavnic se prilagajava učni snovi, ki jo obravnavajo pri določnem predmetu v času izvajanja delavnic. Na ta način je lažje prikazati uporabnost posameznega e-vira, najprej učiteljem in nato še učencem ali dijakom. To pomeni, da se morava za vsako delavnico posebej pripraviti. Učitelji nama posredujejo teme, na podlagi katerih oblikujeva vsebino in potek delavnice. Predlagava primeren e-vir, ga nato raziščeva in pripraviva delovne liste, ki jih slušatelji rešujejo v okviru delavnice. Prav tako e-vire predstaviva na čim bolj enostaven, kratek in jedrnat način s poudarkom na uporabnosti in zanesljivosti.

Poleg delavnic za učence in dijake sva pripravili tudi predstavitev izvajanja delavnic, ki je bila prilagojena posebej za učitelje. Namen predstavitve je bil prikaz poteka šolske ure ter osvetlitev koristnosti delavnice tako za učence kakor tudi z učitelje.

Polonca Kavčič dijakom Škofijske gimnazije Vipava razlaga ureditev dLib-a (foto: arhiv Goriške knjižnice)
Polonca Kavčič dijakom Škofijske gimnazije Vipava razlaga ureditev dLib-a (foto: arhiv Goriške knjižnice)

Sprva je bil najin cilj pri izvajanju delavnic osredotočen na promocijo ter povečanje uporabe ponujenih e-virov Goriške knjižnice. Kmalu pa sva pri izvajanju delavnic prišli do spoznanja, da se učenci ali dijaki pri iskanju gradiva na spletu ne znajdejo. Pogosto izbirajo nerelevantne, nestrokovne ali zastarele vire, saj jih ne znajo kritično ovrednotiti. Zato sva del delavnice namenili informacijskemu opismenjevanju slušateljev in pripravili posebno delavnico z naslovom »Ali znaš izbrati pravi vir?«, ki je namenjena dijakom vseh letnikov. S tem Goriška knjižnica ni več samo pomemben akter pri dvigovanju bralne pismenosti, temveč svoje poslanstvo uresničuje tudi na področju informacijskega opismenjevanja uporabnikov.

Konec leta 2016 smo posneli tudi promocijski spot, ki ga predvajamo na delavnicah in je objavljen na spletni strani ter na YouTube kanalu Goriške knjižnice. Film je režiral Peter Harl. Igrali smo zaposleni Goriške knjižnice, člani AMO Nova Gorica ter Gledališke skupine Zvonko, ki deluje v okviru Gimnazije Tolmin. Film je prejel prvo nagrado na 1. Knjižničarskem filmskem festivalu, ki je potekal v okviru 12. Posveta za splošne knjižnice na Hrvaškem.

Prispevek pripravila: Saša Vidmar (Goriška knjižnica)