Priročnika COMARC/A in COMARC/B v novi obliki

Še nedavno smo priročnik COMARC/A Format za normativne podatke pripravljali in urejali v Wordovih datotekah, iz katerih smo nato pripravljali verziji priročnika v obliki PDF in HTML. Pretvorba v obliko PDF je bila sicer enostavna, sama priprava vseh dokumentov in kompleta sprememb za tiskanje pa je bila kljub vsemu dokaj zamudna, zato smo se odločili, da bomo priročnike postopoma preoblikovali.

Pretvorba v obliko HTML, ki se je uporabljala za pomoč pri delu v programski opremi COBISS3, nam je predstavljala večje težave. Dokumenti v Wordu in PDF-u so bili velikokrat videti pravilno oblikovani, zaradi različnih oblikovanj in stilov pa so nam pogosto delali preglavice pri izdelavi dokumentov v HTML. Iskanje in popravljanje takšnih napak pa je bilo po večini zelo zamudno.

Slika 1: COMARC/A v prejšnji verziji pomoči v katalogizaciji

Naš cilj je bil poenotiti in poenostaviti vzdrževanje priročnikov in njihovo pretvorbo v različne jezike in oblike. Uporabiti smo želeli čim več vsebin, ki se uporabljajo v programski opremi COBISS3 in se tam tudi vzdržujejo. Stremeli smo k temu, da bi posamezno vsebino popravili samo enkrat na enem mestu. Poleg lažjega in preglednejšega vzdrževanja samih priročnikov smo želeli izboljšati tudi uporabniško izkušnjo in vsem obiskovalcem spletnih strani COBISS, ki bi jih to zanimalo, ponuditi dostop do verzije priročnikov v obliki HTML preko spletnih brskalnikov. Do sedaj je bilo preko spleta možno dostopati le do priročnika v obliki PDF.

V obliki HTML je bil prvi objavljen priročnik COMARC/B Format za bibliografske podatke, pred kratkim pa smo na spletnih straneh COBISS objavili še priročnik COMARC/A Format za normativne podatke. Oba priročnika se zdaj uporabljata tudi kot pomoč pri delu v programski opremi COBISS3.

V pripravo samih izhodiščnih datotek XML, skupaj z vsemi potrebnimi transformacijami in pomožnimi datotekami, ki na koncu skupaj oblikujejo priročnik v obliki PDF in HTML, je bilo treba vložiti veliko dela. Nadejamo se, da se bo to obrestovalo pri nadaljnjem vzdrževanju, boljšem dostopu in izboljšani uporabniški izkušnji.

Slika 2: Verzija priročnika v HTML je dostopna tudi preko spletnih brskalnikov

Ena od prednosti je, da se v priročnik določene vsebine prenesejo iz datotek, ki se uporabljajo v programski opremi COBISS3. V vsako polje se doda ime polja, dodajo se vsa podpolja v tem polju in indikatorji skupaj z njihovimi vrednostmi. Prav tako se dodajo šifranti pri vseh podpoljih, ki šifrante vsebujejo. S tem smo dosegli, da se ob vsaki programski spremembi vsebina prenese tudi v vse oblike priročnika, seveda pri ponovnem generiranju. V priročnik se dodajo tudi razni generični izrazi (naslovi) in razne povezave, ki so zbrane in se vzdržujejo v vseh jezikih na enem mestu. Ker tvorimo priročnik v obliki HTML in PDF iz istih vhodnih datotek XML, se tudi vsa druga prosta vsebina priročnika popravlja samo na enem mestu. Za lažje urejanje vhodnih datotek XML in za pravilno uporabo različnih elementov poskrbi shema XML, s katero preverimo, ali smo dokument pravilno uredili. Pri generiranju PDF-ov se izoblikuje tudi komplet posameznih sprememb, pripravljen za natis in dopolnjevanje tiskane verzije priročnika.

V nadaljevanju je prikazan primer vhodne datoteke XML za polje 100, kjer na vrhu z atributom id=”100″ določimo, za katero polje oziroma datoteko gre. Na osnovi tega se nam potem iz različnih pomožnih datotek dodajo preoblikovane vsebine in na koncu dobimo datoteki v obliki PDF in HTML. Na vrhu se doda glava, potem naslov oziroma ime polja, namesto elementa <listsbfs/> se doda podnaslov in tabela s podpolji, namesto elementa <listinds/> se doda podnaslov in tabela z indikatorji, če jih polje vsebuje, ali pa neko generično besedilo, namesto <listcodes/> se vpiše pripadajoči šifrant, element <ref tag=”001″ sbf=”g” full=”true”/> pa doda povezavo na podpolje 001g in vpiše ime podpolja.

Slika 3: Vhodna datoteka v XML

Iz te vhodne datoteke XML, ki vsebuje neke določene elemente in prosto besedilo, po vseh preoblikovanjih dobimo kot rezultat dve datoteki za polje 100 – v obliki PDF in HTML.

Slika 4: Izhodna datoteka v PDF

Slika 5: Izhodna datoteka v HTML

Dobra stran tako zasnovanega priročnika je razmejitev vsebine in oblike. To pomeni, da posameznim elementom z vsebino določamo obliko v ločeni datoteki in se pri samih vsebinskih popravkih ni več potrebno ukvarjati in obremenjevati z obliko. S tem smo dosegli tudi konstantno in poenoteno podobo celotnega priročnika, ki jo lahko enostavno in hitro urejamo na enem mestu, spremembe pa so vidne v celotnem priročniku.

Ker je verzija priročnika v obliki HTML dostopna preko spletnih brskalnikov, lahko vsebine dosežemo tudi preko različnih mobilnih naprav. S tem sledimo trendom in širimo možnosti dostopa do vsebin. Tako lahko na primer sedaj katalogiziramo na osebnem računalniku, na mobilni napravi pa si kot pomoč pri delu odpremo spletno različico priročnika.

 

Slika 6: Priročnika sta na voljo vedno in povsod

Glede na prejšnjo različico se pomoč v katalogizaciji v obliki HTML oblikovno kar precej razlikuje, nekaj pa je novosti tudi v njeni uporabi. V obliko HTML so tako sedaj vključeni vsi dodatki (A, B, C itd.), ki so bili do sedaj dostopni le v obliki PDF. Dodali smo tudi povezave na vsa polja, podpolja, dodatke in druge priročnike. Na novo so v kazalu označena polja, ki so bila kakorkoli spremenjena ali dodana ob zadnjih spremembah. Po novem so zadnje spremembe na nivoju polja obarvane z zeleno.

Na novo je v obeh priročnikih dodan še spletni iskalnik, ki išče po vsebinah HTML obeh priročnikov COMARC/A in COMARC/B. Na vrhu spletnih strani priročnikov je dodana iskalna vrstica za vnos iskalnih pojmov.

Slika 7: Iskalna vrstica v HTML

Rezultati iskanja se prikažejo v novem oknu, skupaj s povezavami na dele priročnika in poudarjenim izpisom iskanega besedila med rezultati. Na vrhu strani prikaza rezultatov iskanja sta dodani povezavi na posamezni priročnik, dodana pa je tudi iskalna vrstica, če želimo ponoviti iskanje z drugim pojmom. Vse skupaj naj bi omogočilo boljšo uporabniško izkušnjo, lažje iskanje in navigacijo po priročniku pa tudi hitre premike po priročniku zaradi navzkrižnih povezav, ki jih je še veliko več kakor v prejšnji verziji.

Slika 8: Rezultati iskanja in gumbi za omejevanje

Tudi priročnik v obliki PDF je nekoliko oblikovno spremenjen, od vseh pa verjetno najbolj izstopa sprememba označevanja novosti, te so po novem (sivo) osenčene in tako bolj opazne.

Slika 9: V PDF-jih so novosti osenčene

Če na kratko povzamemo: pri na novo zastavljenih priročnikih se vsebine popravljajo le enkrat in na enem mestu, s tem pa smo dosegli zastavljene cilje glede lažjega in poenotenega vzdrževanja različnih oblik v različnih jezikovnih variantah. Z novo različico oblike HTML smo tudi omogočili dostop do vsebin preko spletnih brskalnikov in na mobilnih napravah in z vsem tem tudi izboljšali uporabniško izkušnjo. V prihodnje nas čaka še kar nekaj dela, in sicer priprava preostalih jezikovnih variant priročnikov za COBISS.net.

Prispevek pripravil: Stanislav Pavlič