Orodje za odkrivanje informacij je tudi COBISS+

Ta zapis se lahko bere kot nadaljevanje bloga z naslovom Discovery servisi – orodja za odkrivanje informacij. Takrat, leta 2017, sem svoj prispevek zaključil z napovedjo načrtovane rešitve, ki naj bi obogatila vsebinsko ponudbo servisa COBISS+ (plus.cobiss.si) in uporabnikom približala možnost iskanja relevantnih virov in literature. V decembru 2019 je bila ta rešitev že implementirana in tako je zdaj uporabnikom COBISS+ (še posebej raziskovalcem) omogočeno iskanje odprtodostopnih in licenčnih elektronskih vsebin s povezavami do gradiva.

9. maja 2020 je bila nameščena v produkcijo nova verzija COBISS+, katere največja novost je skupno programsko okolje COBISS+ za specializirane univerzitetne portale DiKUL, UM:NIK, mEga iskalnik NUK in Digitalni portal Univerze na Primorskem. Portali so prilagojeni univerzitetnim okoljem za iskanje in dostop do vsebin ter tudi drugim orodjem in pripomočkom, ki jih knjižnice, upravljavke portalov, nudijo svojim študentom, profesorjem, raziskovalcem in preostalim zainteresiranim uporabnikom v podporo izobraževalnim procesom. Poleg klasičnih knjižničnih katalogov (OPAC) je tako omogočeno tudi iskanje in dostop do naročenih licenčnih in prostodostopnih elektronskih vsebin, saj je bil integriran indeks elektronskih virov, ki vsebuje več sto milijonov zapisov za članke, e-revije, e-knjige, raziskovalna poročila, konferenčne prispevke, avdio in video vsebine različnih založnikov (Elsevier, Wiley, Springer Nature …), agregatorjev (EBSCO, ProQuest …) ter ponudnikov baz podatkov (Web of Science, Scopus …) in digitalnih repozitorijev z vsega sveta.

Slika 1: Dodan nov uporabniški vmesnik za raziskovalce, namenjen iskanju po elektronskih virih

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK) upravlja s portalom Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani DiKUL, ki je enotna vstopna točka do informacijskih virov, ki so na voljo študentom, profesorjem in raziskovalcem Univerze v Ljubljani. Slika 2 prikazuje izgled portala DiKUL v programskem okolju COBISS+:

Slika 2: Izgled portala DiKUL v programskem okolju COBISS+

Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) upravlja s portalom UM:NIK, ki uporabnikom Univerze v Mariboru omogoča iskanje po elektronskih in tiskanih virih. Slika 3 prikazuje izgled portala UM:NIK v programskem okolju COBISS+:

Slika 3: Izgled portala UM:NIK v programskem okolju COBISS+

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) upravlja s portalom mEga iskalnik NUK in svojim uporabnikom omogoča iskanje po elektronskih in tiskanih vsebinah. Slika 4 prikazuje izgled portala mEga iskalnik NUK v programskem okolju COBISS+:

Slika 4: Izgled portala mEga iskalnik NUK v programskem okolju COBISS+

Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem ponuja svojim uporabnikom dostop do elektronskih in tiskanih vsebin preko portala DIG : UP. Slika 5 prikazuje izgled portala DIG : UP v programskem okolju COBISS+:

Slika 5: Izgled portala DIG : UP v programskem okolju COBISS+

Pomemben mejnik v razvoju COBISS+

V IZUM-u si želimo, da bi uporabnikom novih portalov približali in olajšali dostop do vsebin in orodij, ki jih pri svojem delu potrebujejo. V načrtu imamo dodajanje novih funkcionalnosti v skladu z željami in potrebami partnerskih knjižnic in njihovih uporabnikov. Izgradnja specializiranih portalov COBISS+ je pomemben mejnik v razvoju aplikacije COBISS+ in pomemben del skupnega projekta Akademske digitalne zbirke Slovenije (ADZ.Si). Ta projekt še razvijamo in vam bomo rešitve predstavili v prihodnjih mesecih.

Prispevek pripravil: Miran Petek

Literatura:

Petek, Miran: Discovery servisi – orodja za odkrivanje informacij. Dostopno na: https://blog.cobiss.si/2017/06/13/discovery-servisi-orodja-za-odkrivanje-informacij/#more-1079

Uvodna fotografija je s spletne strani EBSCO. Dostopno na:  https://www.ebsco.com/open-access/open-access-content-in-eds.