Digitalni repozitorij COBISS – dCOBISS

Institucije dandanes potrebujejo orodja za hranjenje in upravljanje digitalnih vsebin. Znanje in kulturno dediščino je treba hraniti tudi za prihodnje generacije. Digitalizacija pisnih, slikovnih, zvočnih in ostalih zapisov omogoča to hrambo, ki jo večinoma opravljajo knjižnice. IZUM s svojimi programskimi rešitvami že desetletja nudi osnovno podporo knjižničnim storitvam v Sloveniji in tudi v širši regiji. K obstoječi programski podpori tiskanih (knjižnični katalogi COBISS) in elektronskih gradiv (Discovery funkcionalnosti) se pridružuje podpora za digitalne vsebine. Digitalni repozitorij dCOBISS je nova aplikacija IZUM-a, namenjena hranjenju in upravljanju digitalnih vsebin.

Prva verzija dCOBISS je zaživela 15. junija 2020 in je dostopna na naslovu https://d.cobiss.net/repository/si. Vse slovenske knjižnice v sistemu COBISS so tako dobile orodje za hranjenje najpogostejših tipov digitalnih objektov. Aplikacija je dostopna knjižničarjem, ki imajo vsaj pooblastilo o vnosu zaloge v COBISS. Aplikacija nadomešča starejšo rešitev, ki je knjižničarjem katalogizatorjem že omogočala vnos digitalnih vsebin in je integrirana z ostalimi segmenti COBISS-a. Z dCOBISS se začenja razvoj rešitev, ki jih bodo knjižnice v prihodnje potrebovale za obvladovanje digitalnih izzivov v svojih okoljih.

Slika 1: Videz aplikacije dCOBISS po prijavi

V repozitoriju dCOBISS se upravlja s t. i. objavami. Objavo sestavlja bibliografski opis gradiva, podatki o licenciranju, omejitvami dostopa (embargo), verzijah in datumih objave.

Slika 2: Osnovni podatki objave

K takšni objavi se lahko dodajo digitalne vsebine (datoteke).

Slika 3: Prikaz dodanih datotek k objavi

Predvsem akademske institucije potrebujejo podporo za vnos objav raziskovalcev v odprtem dostopu. Ta vključuje vnos podatkov o projektih, iz katerih je bila objava financirana, financerjih, plačnikih in stroških objav v odprtem dostopu.

Slika 4: Prikaz projekta, iz katerega je bila objava financirana
Slika 5: Prikaz vnosa stroškov objave

Trenutno je v dCOBISS-u kreiranih skoraj 35.000 objav z digitalnimi vsebinami. Uporabniki knjižničnih storitev lahko te vsebine pregledujejo v aplikaciji COBISS+. Za tekstovne datoteke je omogočeno iskanje v COBISS+ po celotnem besedilu. Dodane slikovne datoteke v dCOBISS se lahko uporabijo tudi kot naslovnice v zapisih COBISS.

Slika 6: Prikaz zapisa COBISS z vneseno slikovno datoteko v dCOBISS, ki se prikaže kot naslovnica v COBISS+

Julija 2020 smo izdali novo verzijo dCOBISS, V1.1, s katero smo izboljšali obstoječe funkcionalnosti. Septembra smo izvedli namestitev aplikacije tudi v ostale države članice sistema COBIS.net. Do konca leta 2020 načrtujemo osnovno podporo za analitiko odprtega dostopa, ki jo potrebuje Agencija za raziskovalno dejavnost RS, univerze in ostale akademsko‑raziskovalne institucije v Sloveniji. V načrtih imamo nove funkcionalnosti, kot je sinhronizacija podatkov z lokalnimi akademskimi repozitoriji, podpora avtoriziranim vsebinam za določene uporabniške skupine knjižnic, združljivost z OpenAIRE, podpora za raziskovalce in številne druge.

Aplikacijo dCOBISS želimo v prihodnje razvijati v smeri potreb knjižnic, zato je uporabniški odziv za nas zelo pomemben. Za vsako knjižnico lahko pripravimo testno okolje, v katerem lahko knjižničarji spoznajo orodje, testirajo nove funkcionalnosti ter nam podajo nove ideje in rešitve, ki jih bomo na IZUM-u poskušali programsko implementirati.

Prispevek pripravil: Miran Petek