COBISS, knjižničarjev in uporabnikov najboljši prijatelj

Logo, company name Description automatically generatedCOBISS nas kot pomočnik, sodelavec, sopotnik, partner, skratka kot najboljši prijatelj, v knjižnicah spremlja že skoraj tri desetletja. Jasno je, da si brez njega ne predstavljamo knjižničarskega življenja.

Kako je z najboljšimi prijatelji, vemo: imajo sicer svoje napake, ki pa jih odtehta vse, kar je dobrega, saj je veliko bolj pomembno. To se pokaže predvsem v času preizkušenj.

COBISS je vedno znova postavljen na preizkušnjo, prav tako tudi knjižničar v odnosu do COBISS-a, vendar pa takšne, kot je epidemija, ki jo povzroča mali zlobni korona virus SARS‑CoV‑2, še nismo imeli.

Posebne razmere zahtevajo posebno ukrepanje, ki mora biti hitro in učinkovito. V času epidemije in nedostopnosti knjižnic je bilo za knjižničarje najpomembnejše, da so svoje uporabnike čim hitreje in s čim manj ovirami oskrbeli z različnimi vrstami gradiv. Za to je bilo treba omogočiti primerne okoliščine in spremeniti nekatere sistemske nastavitve COBISS-a, ki so v običajnih razmerah podlaga za urejeno delovanje sistema. Pobude za različne spremembe in prilagoditve, ki smo jih v lanskem epidemičnem letu oblikovali v okviru Združenja splošnih knjižnic, so bile na IZUM-u sprejete, včasih tudi dopolnjene in izboljšane ter z veliko prizadevnostjo zaposlenih nemudoma realizirane. Tako smo v splošnih knjižnicah lahko brez težav opravljali svoje poslanstvo tudi v teh neprijaznih časih.

Opis slike ni na voljo.
(vir: https://www.facebook.com/splosneknjiznice/)

Uporabniki so bili zadovoljni, da so lahko do gradiv dostopali brez ovir, čeprav niso vedeli, kaj se za neoviran dostop do knjižničnih storitev dogaja v ozadju. Tako je tudi prav. Ko se namreč uporabnik prične ukvarjati z ozadjem storitve, so za to običajno razlog takšne ali drugačne težave.

COBISS je torej v teh težkih časih z nemotenim opravljanjem poslanstva potrdil svojo prijateljsko zvestobo. Knjižničarji in uporabniki smo mu hvaležni.

Še več o tem, kakšen odnos imajo uporabniki do COBISS-a, je pokazala javnomnenjska raziskava, ki smo jo v okviru Združenja splošnih knjižnic za potrebe oblikovanja nove Strategije razvoja splošnih knjižnic 2022–2026 s pomočjo Ninamedie izvedli ravno v času prvega vala epidemije (od 18. marca do 3. aprila 2020).

Raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki splošnih knjižnic je v celoti objavljena na skupni spletni strani splošnih knjižnic https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2020/06/ZSK_javnomnenjska_raziskava_Ninamedija_2020.pdf.

Bila je opravljena na precej velikem vzorcu anketirancev, sodelovalo jih je namreč 2.639, od tega je bilo skoraj 70 % članov splošnih knjižnic, 18 % uporabnikov (to so tisti, ki storitve splošnih knjižnic uporabljajo, vendar niso člani), ostali pa so bili neuporabniki.

Eno od poglavij raziskave je bilo posvečeno vprašanju o poznavanju in uporabi spletnega knjižničnega kataloga COBISS.

Rezultati so pokazali, da je COBISS med člani in uporabniki najbolj poznana spletna storitev splošnih knjižnic. Uporablja ga 76 % vseh anketirancev, najvišji delež uporabnikov je mlajši od 24 let, med ostalimi ima najvišji delež uporabnikov višjo in visoko izobrazbo. Najbolj pogosto ga uporabljajo člani, 71 %, pogosto ga uporablja tudi precejšen delež uporabnikov, skoraj 40 %, pa tudi neuporabnikom ni neznan, 30 % ga pozna in tudi uporablja.

(vir: https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2020/06/ZSK_javnomnenjska_raziskava_Ninamedija_2020.pdf)

Kako pa anketiranci ocenjujejo uporabniško izkušnjo? 76 % članov, 60 % uporabnikov in 45 % neuporabnikov ocenjuje, da je COBISS enostaven za uporabo.

Uporabniki COBISS-a dobro poznajo tudi ostale storitve (spletni vpis, podaljšave, rezervacije gradiva …). Takšne storitve uporablja 76 % članov, 56 % uporabnikov in 17 % neuporabnikov.

Kot kažejo vsi ti podatki, COBISS ni samo prijatelj knjižničarjev, ampak tudi uporabnikov.

V času, ki ga živimo, bodo povezovanje in sodelovanje ter podpora in razumevanje zmagovalne kombinacije. Za naš, knjižničarski svet se ne bojimo, mi smo tega vajeni.

Uporabnik, knjižničar in COBISS, amigos para siempre[1]!

Prispevek pripravila: Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic


  1. Prijatelji za vedno.