ADZ — Portal Akademske digitalne zbirke Slovenije

A picture containing logo Description automatically generated Iskanje in dostop do relevantnih virov sta ključ do uspešnega študijskega, pedagoškega in raziskovalnega dela predvsem v akademskih okoljih. V juniju 2021 je zaživel portal Akademske digitalne zbirke Slovenije (ADZ), katerega glavni namen je obveščanje študentov, raziskovalcev, profesorjev in vseh drugih zainteresiranih uporabnikov o uporabi orodij ADZ ter novostih s področja iskanja informacij. Portal je dostopen na spletnem naslovu https://adz.cobiss.si/.

Čim širša uporaba elektronskih, digitalnih in tiskanih vsebin, ki jih slovenske knjižnice ponujajo svojim uporabnikom, je možna z orodji, ki so uporabnikom poznana, enostavna za uporabo in vključujejo vse ključne funkcionalnosti sodobnega orodja za odkrivanje informacij. V prejšnjih prispevkih[1] smo že pisali o vlogi t. i. discovery orodij (discovery servisov) in rešitvah, ki smo jih v IZUM-u pripravil na platformi COBISS+ za posamezne slovenske univerze in institucije.

Pobuda za ADZ

Podpisniki pobude za Akademsko digitalno zbirko Slovenije (https://www.izum.si/doc/pobuda-za-vzpostavitev-akademske-digitalne-zbirke-slovenije.pdf) so Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK), Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), Univerza na Primorskem in Institut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM), kasneje pa so se pobudi pridružile tudi druge slovenske univerzitetne in raziskovalne institucije. Na osnovi sprejete iniciative slovenskih univerzitetnih knjižnic za vzpostavitev enotne platforme za iskanje in dostop do celotnih besedil elektronskih informacijskih virov smo v aplikacijo COBISS+ vključili možnost iskanja po indeksu elektronskih virov in povezave do teh vsebin. Integrirani indeks elektronskih virov vsebuje več sto milijonov zapisov za članke, e-revije, e-knjige, raziskovalna poročila, konferenčne prispevke, avdio in video vsebine itd. različnih založnikov (Elsevier, Wiley, Springer Nature itd.), agregatorjev (EBSCO, ProQuest itd.) ter ponudnikov baz podatkov (Web of Science, Scopus itd.) in digitalnih repozitorijev z vsega sveta. Uporabnikom je tako omogočeno iskanje prosto dostopnih in licenčnih elektronskih vsebin s povezavami do gradiva. Omogočen je avtoriziran dostop na osnovi IP-naslova institucije ali prijave AAI.

Konceptualna rešitev v COBISS+

Slika 1: Prikaz arhitekturnih rešitev na portalu ADZ

Slika 1 prikazuje koncept portalnih rešitev v COBISS+ z vključenimi API-ji centralnih indeksov elektronskih virov. Takšna rešitev omogoča ločeno upravljanje z viri na nivoju posameznih institucij in avtoriziran dostop za upravičene uporabnike. Implementirani so specializirani univerzitetni portali DiKUL, UM:NIK, mEga iskalnik in Digital:UP.

Zaloga elektronskih virov

Portal Akademske digitalne zbirke Slovenije v COBISS+ zajema zalogo elektronskih virov v vseh univerzitetnih in raziskovalnih institucijah v Sloveniji s povezavami do celotnih besedil. Zaloga se ves čas dopolnjuje in ažurira v skladu z urejenimi dostopi do informacijskih virov, za katere skrbijo nosilke nacionalnih konzorcijev (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK) ter Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)) in posamezne knjižnice (vsaka za svoje področje delovanja).

V juniju 2021 je zaživel portal Akademske digitalne zbirke Slovenije (ADZ), katerega glavni namen je obveščanje študentov, raziskovalcev, profesorjev in vseh drugih zainteresiranih uporabnikov o uporabi orodij ADZ ter novostih s področja iskanja informacij (dostopi do novih elektronskih virov, testnih okolij in ostalih novic), ki jih objavljajo knjižnice upravljavke posameznih portalnih rešitev COBISS+. Portal ADZ je za vse uporabnike dostopen na spletnem naslovu https://adz.cobiss.si/.

Slika 2: Uvodna stran portala ADZ

Vse uporabnike ADZ vljudno vabimo, da uporabljajo vire in preizkusijo orodja, ki jih razvijamo v IZUM-u. Predlagamo, da se naročite na e‑novice portala ADZ prek e-pošte, RSS servisa ali Twitterja, kjer javnost sproti obveščamo o dogajanju na področju odkrivanja informacij v akademskem okolju in o vseh novostih, ki jih skupaj s sodelujočimi knjižnicami načrtujemo v prihodnje.

Prispevek pripravil: mag. Miran Petek

 

  1. Miran Petek: Orodje za odkrivanje informacij je tudi COBISS+. Dostopno na: https://blog.cobiss.si/2020/05/21/orodje-za-odkrivanje-informacij-je-tudi-cobiss/.