Rezervacije knjižničnega gradiva s COBISS+ in mCOBISS tudi na Kosovu

A row of flags in front of a buildingDescription automatically generated with low confidence
(foto: http://www.ashak.org/)

Knjižnica Akademije znanosti in umetnosti Kosovo (Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës – ASHAK) je prva ustanova na Kosovu, ki se je vključila v sistem COBISS, ter tudi prva knjižnica, ki je uvedla knjižnično izposojo gradiva prek segmenta COBISS3/Izposoja. S tem je svojim uporabnikom omogočila nadgradnjo storitev, saj lahko uporabniki zdaj tudi rezervirajo gradivo s COBISS+ in mCOBISS ter urejajo profil v storitvi Moj COBISS.

Knjižničarka Arta Kqiku, nekdanja IZUM-ova sodelavka, je v ta namen začela s pripravo video vodičev, ki bodo uporabnikom približali nove knjižnične storitve. Prva video predstavitev prikazuje način kreiranja in urejanja profila Moj COBISS.

Na Kosovu se je sistem COBISS začel uvajati leta 2019. Trenutno je v sistem COBISS.KS vključenih sedem knjižnic. Poleg specialne knjižnice ASHAK se je v letu 2020 vključila še ena univerzitetna in kar pet splošnih knjižnic. Vzajemna baza COBIB.KS vsebuje že več kot 13.000 zapisov. Izobraževanje in postopek pridobitve dovoljenja A za vzajemno katalogizacijo je zaključilo osem knjižničark. Potekajo pa že priprave za začetek izobraževanja za vzajemno katalogizacijo za nove knjižnice, ki se bodo v kratkem vključile sistem COBISS.KS.

Prispevek pripravila: Arjeta Sadiku