Bibliotekarsko tutorstvo za bruce Univerze v Mariboru

Vsak začetek novega študijskega obdobja je poln pričakovanj in negotovosti. Takšen je zaradi vstopa v novo študijsko okolje gotovo tudi svet brucev. Mnogi si zastavljajo vprašanja kot npr., kje in kako naj poiščejo študijsko gradivo ter ustrezen študijski prostor, kdo jim lahko priskoči na pomoč, da bodo študijske obveznosti opravili pravočasno, učinkovito, etično … V okviru Univerzitetne knjižnice Maribor (UKM) pomagamo brucem odgovore poiskati bibliotekarji tutorji strokovni sodelavci knjižnic, ki se ob začetku novega študijskega leta aktivno vključimo v raznovrstne načine pomoči brucem z namenom, da jim olajšamo spoznavanje knjižničnega okolja, ki bo, upamo, postalo del njihovega vsakdana.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, notranji, strop, oseba Opis je samodejno ustvarjen
Slika 1: Študent tutor predstavi knjižnico brucem (vir: arhiv UKM, 2014)

Kaj konkretno lahko pričakujejo bruci od tutorja bibliotekarja?

Tutorji bibliotekarji svetujemo pri pridobivanju informacij in znanj ter jih usmerjamo in motiviramo k osebnemu in akademskemu razvoju, seznanimo jih s posebnimi zbirkami UKM, dostopom do študijskega gradiva ter iskanjem, vrednotenjem in etično rabo informacij. Na vprašanja, ki nam jih zastavijo v zvezi s študijem in raziskovanjem ter storitvami in dejavnostjo, odgovorimo hitro in strokovno (Šrot, 2018).

Program Uvajalnega tedna za bruce se začne izvajati zadnji teden v septembru, ko na stežaj odpremo vrata UKM in brucem razkažemo študijske prostore ter jih seznanimo s storitvami knjižnice, pri tem pa upoštevamo smer študija in njihove želje. Program za leto 2022 je predstavljen v preglednici 1. Zadnji dan nas pod okriljem tutorjev profesorjev in/ali tutorjev študentov obiščejo organizirane in vnaprej najavljene skupine brucev, ki se dogovorijo za ogled specifične zbirke. Za voden ogled se predhodno najavijo tudi tuji študenti in študenti s posebnim statusom. Obisk uvajalnega tedna ni obvezen, smo pa veseli, če nas bruci obiščejo, saj nam tako omogočijo zaznavo želja, potreb in pričakovanj, ki jih lahko kasneje vključimo v informativne in izobraževalne programe.

Preglednica 1: Knjižnični kje in kaj v UKM v 2022

Univerzitetna knjižnica Maribor
Ponedeljek, 26. 9. 2022 Torek, 27. 9. 2022 Sreda, 28. 9. 2022 Četrtek, 29. 9. 2022 Petek, 30. 9. 2022
12.00-12.30 v prostorih UKM (pritličje) 12.00-12.30 v prostorih UKM (pritličje) 12.00-12.30 v prostorih UKM (pritličje) 12.00-12.30 v prostorih UKM (pritličje) Knjižnični kje in kaj za organizirane in vnaprej najavljene skupine
16.00-16.30 v prostorih UKM (pritličje) 16.00-16.30 v prostorih UKM (pritličje) 16.00-16.30 v prostorih UKM (pritličje) 16.00-16.30 v prostorih UKM (pritličje)

Študentom je zelo pomemben tudi prijeten študijski prostor. Tako jim je v okviru posameznih zbirk na voljo časopisna čitalnica v 2. nadstropju, velika čitalnica v 3. nadstropju in več manjših čitalnic. Med študenti je zelo priljubljena čitalnica ČUK, ki jim je na razpolago vse do 24. ure.

Spoznavanje knjižničnih storitev in dejavnosti lahko bruci zaključijo v lepo urejenem, z internetnim omrežjem opremljenim lokalom Kavarne Sova in se V šipi bifeja ob verzih našega knjižničarja, pesnika, pisatelja, dramatika … Boruta Gombača zazrejo V temno globino skodelice kave /…/« (Popevke, songi in šansoni, 2021, str. 90.)

Raznolika ponudba storitev tudi na daljavo

Bruci lahko v UKM izbirajo med raznoliko ponudbo zbirk in storitev knjižnice. Dostopajo lahko do študijskega gradiva, revij ali časopisov, poslušajo glasbo, zaigrajo na klavinovo, se udeležijo predavanja ali si ogledajo razstavo, dostopajo do knjižnega gradiva in informacij z domoznansko vsebino v digitalni obliki ali zgolj uporabijo študijski prostor itd.

V zadnjih nekaj letih zaznavamo, da je na začetku študija njihova osnovna potreba dostop do študijskega gradiva z informacijo o zalogi vira v knjižnici in uporaba študijskega prostora. Pregled zaloge vira v knjižnici jim zagotovimo s katalogom COBISS+ in mobilno različico mCOBISS, s katerima je večina brucev že seznanjenih. Z Univerzitetnim iskalnikom UM:NIK pa lahko poglobijo brskanje po več milijonov različnih elektronskih virih svetovnih založnikov ter tiskanih virih, ki so dostopni v Univerzitetni knjižnici Maribor in v vseh fakultetnih knjižnicah UM. Vsem študentom UM z urejenim statusom je omogočen oddaljen dostop do e-virov.

Bruci lahko pozneje svoje znanje nadgradijo z obiskom programov informacijskega opismenjevanja UKM in fakultetnih knjižnic ali izbiro predmeta informacijsko opismenjevanje v programu kreditno ovrednotene ob študijske dejavnosti UM.

Poleg tega lahko nekatere informacije pridobijo tudi v kratkih videih, aktivni pa smo tudi na družbenih medijih.

Članstvo knjižnic Univerze v Mariboru

Knjižnice Univerze v Mariboru delujemo kot enotni sistem (KISUM), zato se študenti z vpisom v eno od knjižnic UM (npr. UKM) hkrati včlanijo v vse fakultetne knjižnice. Povezani omogočamo dostop do informacij in gradiva, načrtujemo in izvajamo izobraževanja, poskrbimo za vodenje in urejanje bibliografije, skrbimo za varnost in zaščito gradiva itd. Pomembno zagotovilo uporabe knjižničnih storitev je vpis v knjižnico. Novi uporabniki se lahko vpišejo osebno ali preko spletnega vpisa. Moja knjižnica v okviru COBISS+ pa omogoča rezervacijo oz. naročanje gradiva ter vpogled v izposojeno in rezervirano gradivo, drugo gradivo in spletne vire, zgodovino izposoj, medknjižnično izposojo, dolgove in omejitve v knjižnici, e-obveščanje in druge storitve, ki jih knjižnica ponuja svojim uporabnikom.

Dobrodošli bruci in srečno vsem pri študiju

Tutorji bibliotekarji – strokovni sodelavci knjižnice se trudimo izpolniti pričakovanja brucev in jim zagotoviti pogoje, da bodo lahko pri svojem študiju uspešni. Do cilja (diplome, odločitve o nadaljevanju študija, zaposlitvi …) jih vodimo z informiranjem o knjižničnih storitvah, sistematičnim pridobivanjem znanj, praktičnih izkušenj in pri obvladanju postopkov kakor tudi z razvijanjem kritičnega razmišljanja in motiviranosti za študij. Ob navedenem se moramo zavedati, da vaja dela mojstra oz. kot pravi Ilka Štuhec “Če imaš sanje in vanje verjameš ter vztrajaš, se ti bo prej ali slej ves trud povrnil”.

Slika 2: Študenti se učijo v študijskih sobah, poimenovanih po znanih Mariborčanih (vir: Arhiv UKM)

Tutorji bibliotekarji se zavedamo pomena in zahtevnosti izbrane študijske poti brucev, zato jih spremljamo skozi celotno študijsko leto tudi pri iskanju informacij, kako zapolniti vrzeli v znanju in/ali pridobivanju novih veščin dela z viri in uporabo sodobne tehnologije. Našteti razlogi zahtevajo, da sodelujemo in ostanemo v stiku. Bruce, študente in ostale uporabnike vabimo, da nas obiščejo, nas pokličejo, nam pišejo, ali z nami vzpostavijo stik tako, da se naročijo na posvet s knjižničarjem. Uvajalnemu tednu sledi sklop dogodkov Študentski oktober v UKM (predavanje, koncert, tržnica pod arkadami itd.), na katere ste vljudno vabljeni.

Prispevek pripravila: dr. Kristina Šrot, Univerzitetna knjižnica Maribor

Viri:
Gombač, B., 2021. Popevke, songi in šansoni. Maribor: Kulturni center.
Šrot, K., 2018. Tutorji bibliotekarji vas naučijo ločiti zrno od plev. Blog COBISS. Dostopno na: https://blog.cobiss.si/2018/05/24/tutorji-bibliotekarji/ [16. 8. 2022].

Iz ponudbe UKM:
Poišči svoj vir: raziskovalni vodiči UKM: https://libguides.ukm.um.si/az.phpS
Svetovanje na daljavo: https://ukm.libcal.com/appointments
Strokovni sodelavci UKM: http://ukm.um.si/strokovni-sodelavci

Razišči več:
Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/2023, 2019 (Na podlagi Pravilnika o kreditno ovrednoteni obštudijski dejavnosti na Univerzi v Mariboru, št. 012/2019/1, ki ga je sprejel Senat Univerze v Mariboru na svoji 40. redni seji dne 29. 1. 2019).
Salmič Kovačič, K. (2020). Gramofonske plošče ter drugo starejše gradivo v Glasbeni in filmski zbirki Univerzitetne knjižnice Maribor. Knjižničarske novice30(6), 58–59.
Salmič Kovačič, K., 2022. Glasbena in filmska zbirka Univerzitetne knjižnice Maribor – Momus. Dostopno na: https://www.momus.si/glasbena-in-filmska-zbirka-univerzitetne-knjiznice-maribor/ [16. 8. 2022].
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2020/2021, 2022. Dostopno na: https://ukm.um.si/sites/default/files/u6/samoevalvacijsko_porocilo_UKM_2020-2021_KOKU.pdf [16. 8. 2022].
Bračko, N. K., 2021. Ste vedeli? Študenti se v knjižnici učijo v sobah, poimenovanih po znanih Mariborčanih. Mariborinfo.com, 23. 8. 2021. Dostopno na: https://mariborinfo.com/novica/lokalno/ste-vedeli-studenti-se-v-knjiznici-ucijo-v-sobah-poimenovanih-po-znanih-mariborcanih [16. 8. 2022].
Šrot, K., 2018. Ponudba izobraževalnih modulov Univerzitetne knjižnice Maribor kot priložnost za študij in raziskovanje. Umniverzum, 6, 37–3.
Šrot, K., 2020. Vloga knjižnice pri razvijanju informacijsko pismenih, odgovornih in etično ozaveščenih dijakov. Blog COBISS, Dostopno na: https://blog.cobiss.si/2020/09/25/vloga-knjiznice-pri-razvijanju-informacijsko-pismenih-odgovornih-in-eticno-ozavescenih-dijakov/ [16. 8. 2022].